Back to top

Dagziekenhuis

Zowel op campus Sint-Jan in Brugge als op campus Henri Serruys in Oostende vindt u een dagziekenhuis. Hier kunt u terecht voor alle heelkundige ingrepen en pijnbehandelingen waarbij ontslag dezelfde dag mogelijk is.  De dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 20 uur.

Zo schrijft u zich in

Meld u op de dag van uw opname met uw identiteitskaart aan bij de kiosk. Met de wegbeschrijving en de afgedrukte vignetten begeeft u zich vervolgens naar de afdeling. Als inschrijven via de kiosk niet mogelijk is, neemt u een volgnummer Consultatie waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal.

Tijdens de inschrijving vragen wij u een verklaring te tekenen voor uw kamerkeuze. Wij vragen om de volgende documenten mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • bloedgroepkaart
  • verwijsbrief van uw huisarts of behandelende arts
  • resultaten van preoperatieve onderzoeken
  • formulieren voor werkonbekwaamheid en hospitalisatieverzekering
  • lijst met medicatie die u dagelijks inneemt
  • toiletgerief
  • de preoperatieve vragenlijst ingevuld door de huisarts of door uzelf

Nuchter of niet?

Voor een opname in het dagziekenhuis moet u zich nuchter aanmelden. Dat betekent dat u vanaf 24 uur (middernacht) voor de ingreep niet meer eet, drinkt en rookt. Moet u geneesmiddelen innemen? Raadpleeg dan uw arts. Als u behandeld wordt onder lokale verdoving hoeft u deze richtlijn niet te volgen.

Het ontslag

Na de ingreep komen de verpleegkundigen regelmatig uw bloeddruk en/of verband controleren, alsook informeren naar uw toestand. U blijft wel tijdelijk aan het infuus, dit is noodzakelijk om pijnmedicatie te kunnen toedienen. Nadat de arts en de anesthesist toestemming hebben gegeven voor het ontslag, mag u het dagziekenhuis verlaten. U moet zich afmelden aan de balie van de dagkliniek, waar u een ontslagformulier meekrijgt met instructies voor de nabehandeling. Als zich binnen de 24 uur problemen voordoen, kunt u zich hiermee aanmelden op de spoedafdeling.

Meer weten?

Bekijk de brochure of contacteer ons dagziekenhuis:


Campus Sint-Jan

Tel: 050 45 30 56
e-mail: dagziekenhuis@azsintjan.be
route 500


Campus Henri Serruys

Tel: 059 55 51 31
e-mail: VE830@azsintjan.be
route 274