Back to top

Dagziekenhuis

Zowel op campus Sint-Jan in Brugge als op campus Henri Serruys in Oostende vindt u een dagziekenhuis. Hier kunt u terecht voor alle heelkundige ingrepen en pijnbehandelingen waarbij ontslag dezelfde dag mogelijk is.  

Er zijn meerdere dagziekenhuizen in ons ziekenhuis: dagziekenhuis chirurgie, dagziekenhuis oncologie, dagziekenhuis interne geneeskunde, dagziekenhuis hematologie, dagziekenhuis pediatrie en dagziekenhuis geriatrie. 

Zo schrijft u zich in

Campus Sint-Jan

 • Voor opname in het chirurgisch, internistisch, oncologisch en hematologisch dagziekenhuis meldt u zich op de dag van opname aan op het desbetreffende dagziekenhuis waar de opnamebediende ter plaatse de inschrijving doet.
 • Voor het dagziekenhuis geriatrie en pediatrie kunt u zich aanmelden aan onthaal 2 (u hoeft dus niet via het hoofdgebouw van het ziekenhuis). 

Campus Henri Serruys

 • Voor opname in het dagziekenhuis chirurgie meldt u zich op de dag van opname aan op het desbetreffende dagziekenhuis waar de opnamedienst ter plaatse de inschrijving doet. 
 • Voor opname in het oncologisch, geriatrisch of pediatrisch dagziekenhuis meldt u zich aan via de inschrijvingskiosken. 

Wat brengt u mee? 

Tijdens de inschrijving vragen wij u een verklaring te tekenen voor uw kamerkeuze.
Wij vragen om de volgende documenten mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • bloedgroepkaart
 • verwijsbrief van uw huisarts of behandelende arts
 • resultaten van preoperatieve onderzoeken
 • formulieren voor werkonbekwaamheid en hospitalisatieverzekering
 • lijst met medicatie die u dagelijks inneemt
 • toiletgerief
 • de preoperatieve vragenlijst ingevuld door de huisarts of door uzelf

Nuchter of niet?

Voor een opname in het dagziekenhuis moet u zich nuchter aanmelden. Dat betekent dat u vanaf 24 uur (middernacht) voor de ingreep niet meer eet, drinkt en rookt. Moet u geneesmiddelen innemen? Raadpleeg dan uw arts. Als u behandeld wordt onder lokale verdoving hoeft u deze richtlijn niet te volgen.

Het ontslag

Na de ingreep komen de verpleegkundigen regelmatig uw bloeddruk en/of verband controleren, alsook informeren naar uw toestand. U blijft wel tijdelijk aan het infuus, dit is noodzakelijk om pijnmedicatie te kunnen toedienen. Nadat de arts en de anesthesist toestemming hebben gegeven voor het ontslag, mag u het dagziekenhuis verlaten. U moet zich afmelden aan de balie van de dagkliniek, waar u een ontslagformulier meekrijgt met instructies voor de nabehandeling. Als zich binnen de 24 uur problemen voordoen, kunt u zich hiermee aanmelden op de spoedafdeling.