Back to top

Samenwerking

Om de beste zorg te bieden, werken we samen met verschillende zorginstellingen zoals andere ziekenhuizen. Ook werken we samen met een aantal universiteiten.

Ziekenhuisnetwerk KOM

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg dichter bij de patiënt te brengen. 

Maken, naast AZ Sint-Jan, deel uit van het KOM-netwerk:

AZ Alma (Eeklo)
AZ Damiaan (Oostende)
AZ Sint-Lucas (Brugge)
AZ Zeno (Knokke-Blankenberge)
AZ West (Veurne)
BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende)
KEI (Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke)

het hoofddoel van het netwerk is nabijheid van de zorg. Dat wil zeggen: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Een patiënt hoeft, voor het verkrijgen van de nodige basiszorg, hierdoor niet de helft van de provincie te doorkruisen.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, etc.) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk, waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Voor meer info: www.komnetwerk.be


Raamovereenkomst

We hebben een raamcontract met de volgende ziekenhuizen:

 • AZ Delta Torhout (MKA, onco, MRI, AP, cardio, N en A)
 • AZ West Veurne (onco, cardio)
 • AZ Alma Eeklo (cardio, stroke)

AZ Sint-Lucas vzw in Brugge

Met AZ Sint-Lucas vzw in Brugge werken we samen op de volgende gebieden:

 • Neurochirurgie
 • P*
 • MIC
 • NIC
 • Dialmar (AZ Damiaan, Oostende)
 • Birth [AZ Sint-Lucas vzw / AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (B centrum) - AZ Groeninge, Kortrijk (A centrum)]
 • Vasculaire heelkunde
 • Palliatieve zorg (vzw Palliatieve zorg - PZE, Minnewater)
 • EPSI

AZ Groeninge in Kortrijk

Met AZ Groeninge in Kortrijk werken we samen op de volgende gebieden:

 • PET-Centrum (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Delta, Roeselare-Menen, AZ Groeninge, Kortrijk)
 • NIC-MIC
 • Pediatrische HK
 • Enteroscopie
 • BIRTH
 • Wiegendood

AZ Delta in Roeselare-Menen

Met AZ Delta in Roeselare-Menen werken we samen op op het gebied van lowcaredialyse:

 • Centrum voor lowcaredialyse in Torhout (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - AZ Delta, Roeselare-Menen)

AZ Damiaan in Oostende

Met AZ Damiaan in Oostende werken we samen op de volgende gebieden:

 • Centrum voor lowcaredialyse (samen met AZ Sint-Lucas vzw)
 • Nefrologisch consult
 • Haematologisch consult
 • Oncologisch consult
 • Pediatrie
 • Psychiatrie
 • Anatomopathologie

Universiteiten

Met de volgende universiteiten werken wij samen:

 • UZ Leuven
  • Deelname in het referentiecentrum voor mucoviscidose
  • Consult kindercardiologie (prof. dr. M. Gewillig)
  • Transplantaties
  • Aids
 • UZ Gent
  • Geneticaconsult (prof. dr. G. Mortier)
  • Deelname in de conventie voor cerebral palsy
  • Transplantaties
  • Neuromusculair referentiecentrum west
 • UCL
  • Weefselbank