Back to top

Partnerziekenhuis

Met het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis creëert Memisa banden tussen Belgische ziekenhuizen en ziekenhuizen in Midden-Afrika. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het ziekenhuis en gezondheidszone van Gombe-Matadi in Congo hebben sinds december 2011 een partnerovereenkomst. Het ziekenhuis engageert zich om jaarlijks te investeren in de ontwikkeling van gezondheidsprojecten in de gezondheidszone Gombe-Matadi.

Wat hebben we al bereikt?

Afgelopen jaren hebben we zowel medische als niet-medische investeringen gedaan. Er is materiaal aangekocht en een budget voorzien om de medische kosten te dragen van de allerarmsten. 59 bedden en matrassen zijn aangekocht mede dankzij subsidies van de provincie West-Vlaanderen.

Momenteel wordt hard gewerkt om het ziekenhuis te voorzien van stromend water en een regenwaterput.

Wat doen we nog meer?

Via sensibiliseringsacties en fondsenwervende acties werkt de werkgroep hard om de samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis in Congo te ondersteunen. Ook het ziekenhuis doet een extra inspanning, naast de jaarlijkse bijdrage gaat 10 cent per verkochte koffie rechtstreeks naar het project.

Tweede missie naar Gombe-Matadi - mei 2016

Het ziekenhuis bestaat uit een aantal paviljoenen met een 70-tal 'bedden'. Hier legt men zich vooral toe op algemene consultaties, de behandeling van risicozwangerschappen (keizersnede) en routineoperaties (liesbreuk). Vaak komen patiënten na een helse tocht te voet aan in het ziekenhuis. De familie is van levensbelang voor de patiënt, zij maken deel uit van het zorgproces en bereiden ook de maaltijden. De armoede van de bevolking en de slechte staat van de wegen hebben een duidelijke weerslag op de gezondheidszorg.  

Help mee!

Het partnerschap betekent zeer veel voor onze Congolese collega's. Het is een teken van hoop en van vooruitgang en heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg en op de motivatie van het personeel. Om dit partnerschap verder te kunnen uitbouwen, rekenen we op uw steun. U kan onze toekomstige acties steunen en/of een gift doen op onze rekening: IBAN BE73 8803 8222 0160 (mededeling Gombe-Matadi), fiscaal attest van € 40/jaar.

Voor meer informatie neemt u contact op met Ann Hoef:
t: 050 45 20 29
e: memisa@azsintjan.be