Back to top

Erkenningen

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft verschillende erkenningen behaald. We zijn ook verheugd dat de bestaande daggeriatrische werking in Brugge en in Oostende een projectfinanciering krijgt. Dit in het kader van de CAO waarbij twee verpleegkundigen en één paramedische functie gefinancierd worden.

Dit zijn onze erkenningen:

 • Verlenging van de erkenning voor 1.182 bedden
 • Functie ziekenhuisapotheek
 • Zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde B (associatie 'Birth' tussen AZ Sint-Jan AV en AZ Sint-Lucas)
 • Associatie zorgprogramma oncologische basiszorg tussen AZ Sint-Jan AV en AZ Sint-Lucas
 • Zorgprogramma Oncologie (Campus Sint-Jan en Campus Henri Serruys)
 • Zorgprogramma Oncologie voor Borstkanker (Campus Sint-Jan)
 • Dienst Radiotherapie
 • Zorgprogramma Oncologische Basiszorg (Campus SFX)
 • Zorgprogramma Cardiale Pathologie A
 • Zorgprogramma Cardiale Pathologie B
 • Zorgprogramma Cardiale Pathologie E
 • Zorgprogramma Cardiale Pathologie P
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt
 • Zorgprogramma voor kinderen
 • Expertisecentrum voor comapatiënten (Campus SFX)
 • Dienst Medische Beeldvorming met tomograaf voor Magnetische Resonantie (2 toestellen)
 • Dienst Medische Beeldvorming, met transversale axiale tomograaf
 • Centrum voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie:
  • Dienst voor chronische dialyse in ziekenhuisverband
  • Dienst voor collectieve autodialyse (Campus SFX - CAD nachtdialyse - CAD in Torhout - CAD in Oostende)
  • Dienst voor ambulante peritoneale dialyse
  • Dienst voor thuisdialyse
 • Functie mobiele urgentiegroep
 • Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg
 • Functie lokale neonatale zorg - N*functie
 • Functie van regionale perinatale zorg (P*-functie)
 • Functie intensieve zorg
 • Functie chirurgische daghospitalisatie
 • Functie niet-chirurgische daghospitalisatie
 • Functie palliatieve zorg
 • Functie lokale donorcoördinatie
 • Functie ziekenhuisbloedbank
 • Associatie tussen AZ Sint-Jan AV en AZ St.-Lucas met betrekking tot gezamenlijke exploitatie van 9 bedden Sp-besteed (in Huize Minnewater) voor palliatieve zorg
 • Associatie tussen AZ Sint-Jan AV, HH Roeselare en AZ Groeninge Kortrijk met betrekking tot gezamenlijke exploitatie van een dienst Nucleaire Geneeskunde, waar een PET-scanner is opgesteld (in AZ Groeninge, Campus Onze-Lieve-Vrouw, Kortrijk)