Back to top

Wie betaalt de rekening?

Ziekenfonds

Bent u aangesloten bij een ziekenfonds (mutualiteit)? Dan betaalt u alleen het deel van de kosten (remgeld en de eventuele supplementen) dat niet door het ziekenfonds gedragen wordt. Het deel dat de mutualiteit wel betaalt, wordt rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd. Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds? Dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen.

Arbeidsongeval

Wanneer u in het ziekenhuis behandeld of opgenomen wordt door een arbeidsongeval, worden de volledige behandelingskosten gefactureerd aan de verzekeringsinstelling. Uw ziekenfonds betaalt in dit geval dus niet (ook niet deels) de factuur. Voorwaarde is wel dat het ziekenhuis een goedkeuring heeft van de verzekering. U moet aan de dienst Patiëntenadminstratie de volgende gegevens doorgeven:

 • Naam patiënt
 • Naam en adres werkgever
 • Naam en adres verzekering
 • Polisnummer van de verzekering
 • Schadedossier of datum van ongeval

Heeft u een individuele kamer aangevraagd? Dan worden deze extra kosten voor dit verblijf aan u gefactureerd.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering betaalt de kosten die niet door het ziekenfonds worden vergoed. U kan deze extra verzekering afsluiten bij verzekeringsmaatschappijen en bij sommige ziekenfondsen. Zij nemen dan de extra kosten bij opname en dagopname voor hun rekening. Heeft u een hospitalisatieverzekering? Verwittig dan steeds het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij bij een geplande opname.

Bij uw inschrijving in het ziekenhuis kan u aan het onthaal en/of de Kasdienst meteen melden dat u een hospitalisatieverzekering hebt.

Met de volgende maatschappijen heeft het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV directe akkoorden, zodat uw oplegfactuur rechtstreeks naar de hospitalisatieverzekering wordt gestuurd:

 • DKV (alleen bij verzekerden met een MediCard)
 • Medi-Assistance
 • Medi-Link
 • Assurcard kiosk

Heeft u geen hospitalisatieverzekering bij één van deze maatschappijen? Dan moet u eerst zelf de factuur aan het ziekenhuis betalen. Nadien kan u de kosten indienen bij uw verzekering.

Nederlandse zorgverzekeraars

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen wij onze facturen rechtstreeks declareren voor vastgelegde ingrepen/behandelingen die worden vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars.

Wij hebben contracten met:

 • Zilveren Kruis
 • Cz
 • DSW en Stad Holland
 • ASR
 • VRZ
 • UVIT
 • Caresq

Buitenlandse patiënten

Heeft u een verzekering? Neem dan vóór uw opname contact op met uw verzekering. Als buitenlandse patiënt heeft u bij een geplande opname een geldige garantieverklaring nodig voordat u wordt opgenomen in ons ziekenhuis.

Europese patiënten kunnen hiervoor het formulier S2 (vroegere E112) aanvragen bij hun verzekering. Met dit formulier geeft het ziekenfonds van het land van herkomst vooraf expliciet toestemming om een bepaalde ingreep of behandeling binnen een bepaalde periode in België te ondergaan. Eventuele remgelden moet u zelf betalen. Zoals de persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten. Deze worden in het Belgisch systeem aangeboden aan de patiënt.

Alleen bij onvoorziene of een dringende opname, en maximum 1 maand na datum van het toedienen van de medische zorgen, kan de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK, de vroegere E111) gebruikt worden.

 

Meer informatie hierover op de website van de Europese Commissie. 

Geen verzekering? Rekening vooraf

Heeft u geen ziekenfonds? Of bent u niet in regel met uw ziekenfonds, dan moet u vooraf de ingeschatte kosten voor uw behandeling betalen. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9 februari 2023