Back to top

Voorschot

 

Bij opname wordt gevraagd een voorschot te betalen, zoals wettelijk geregeld is. Het bedrag is afhankelijk van de door u gekozen kamer en wordt in mindering gebracht van je eindfactuur. 

De dienst opnameplanning probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw vraag naar een individuele kamer. Hou er echter rekening mee dat dit bij een drukke bezetting niet altijd mogelijk is.
In dit geval zult u opgenomen worden op een andere kamer en worden er geen kamer- of ereloonsupplementen aangerekend. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke (eind)factuur.

Geen voorschot

U hoeft geen voorschot te betalen als uw hospitalisatieverzekering rechtstreeks betaalt aan het ziekenhuis.

Geen verzekering? Ander voorschot

Is uw verzekeringstoestand niet volledig in orde? Of bent u niet verzekerd? Dan moet u vooraf de ingeschatte kosten van uw behandeling betalen. Bij de inschatting gaan we uit van de gemiddelde verblijfsduur en gemiddelde medicatiekosten voor uw behandeling. Dit wordt na de behandeling verrekend op uw (eind)factuur.

Zie ook onze ziekenhuistarieven
 

De dienst Prijsramingen helpt u uw verblijfskosten berekenen:

  • Geef deze vraag door aan het secretariaat van uw behandelende geneesheer.
  • De nodige informatie om de berekening te maken wordt dan bezorgd aan de dienst Prijsramingen.
  • Bij vragen over ambulante verstrekkingen kan u op de dienst zelf geholpen worden.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3 februari 2023