Back to top

Soorten kosten

De factuur die u ontvangt, wordt ook wel een patiëntenfactuur genoemd. Elk ziekenhuis is verplicht hetzelfde model te gebruiken. De vorm en de inhoud van deze factuur worden volledig bepaald door de overheid. Op de rekening staan de volgende soorten kosten:

Verblijfskosten

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het aantal dagen dat u opgenomen wordt, uw kamerkeuze en uw verzekeringsstatus. Vraagt u om een eenpersoonskamer? Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV rekent hiervoor extra kamerkosten en dubbele kosten voor de zorgverleners (100 % ereloonsupplementen). Verblijft u in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer? Dan worden geen extra kosten in rekening gebracht. In de opnameverklaring geeft u uw kamerkeuze door. Ook het document Toelichting bij de opnameverklaring geeft meer informatie;

U betaalt geen supplementen voor verblijf op een eenpersoonskamer in de volgende gevallen:

  • Uw gezondheidstoestand, bepaalde onderzoeksvoorwaarden, soort behandeling of toezicht vereisen een individuele kamer. De arts bepaalt of dit nodig is en schrijft hiervoor een attest.
  • Er is geen andere kamer vrij.
  • U wordt buiten uw wil opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.

Forfaitair aangerekende kosten

Standaard worden er wettelijke forfaitaire bedragen aangerekend, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen (€ 0,62 per dag), klinische biologie, medische beeldvorming … Deze standaardkosten worden forfaitair aangerekend dus ook indien u hiervan geen gebruik heeft gemaakt.

Apotheekkosten

Uw ziekenfonds betaalt slechts een deel van de apotheekkosten. Naast remgelden en supplementen worden eventueel ook wettelijke afleveringsmarges aangerekend.

Honoraria voor zorgverleners

In de rubriek honoraria staan alle prestaties van artsen en paramedici (o.a. kinesitherapeuten). Wanneer voor prestaties noch persoonlijke tussenkomsten, noch supplementen aangerekend worden, dan worden de bedragen ervan opgeteld in één bedrag. De andere worden individueel vermeld, gegroepeerd per specialiteit en per zorgverstrekker.
Meer informatie betreffende de erelonen van de artsen vindt u hier.

Andere leveringen

Voor uw behandeling kunnen specifieke materialen nodig zijn, bijvoorbeeld bloedcomponenten, gipsmateriaal …

Ziekenvervoer

Diverse kosten

Voor deze kosten bestaat geen terugbetaling door het ziekenfonds. Deze kosten, zoals telefoongesprekken, flessen water, kosten voor het verblijf van een begeleidend persoon worden in deze rubriek opgenomen. Een van de ouders kan op de kinderafdeling bij zijn kind overnachten als dit vooraf afgesproken is.

Volgend document geeft een overzicht van deze kosten:
Dit geldt voor alle campussen: campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en campus Henri Serruys in Oostende.

Algemene kosten

 

BTW

Indien van toepassing (in geval van louter esthetisch ingrepen of behandelingen)

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3 februari 2023