Back to top

Foto's, video- en geluidsopnames

  • Voor de opvolging van uw medische toestand is het mogelijk dat u tijdens uw behandeling en/of uw verblijf in het ziekenhuis wordt gefilmd. Om uw privacy te respecteren zullen deze beelden slechts gebruikt worden in het kader van uw behandeling. Alle nodige voorzorgen worden genomen opdat uw privacy niet in gedrang komt. Indien u - ondanks al onze maatregelen ter bescherming van uw privacy - toch niet wilt gefilmd worden, kan u dit melden.
  • Het is niet toegestaan om artsen of medewerkers van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen of geluidsopnames te maken zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
  • Dit geldt ook voor selfies: neemt u een selfie, waak er dan over dat er geen andere patiënten of personeel mee opstaan, tenzij ze u hun uitdrukkelijke toestemming geven.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25 september 2019