Back to top

Privacy

Privacy

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV onderneemt de nodige stappen om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy (AVG of GDPR). U zult binnenkort op deze pagina de aangepaste privacyverklaring vinden.

Het ziekenhuis is verplicht om van iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin naast de administratieve ook medische, verpleegkundige en paramedische gegevens worden opgenomen.

Strikt vertrouwelijk

Het patiëntendossier is noodzakelijk om u een optimale verzorging en behandeling te garanderen. Dit dossier is uiteraard strikt vertrouwelijk. Dit betekent dat derden hier geen inzage in hebben. Het aanleggen en bewaren van de patiëntendossiers gebeurt volgens de regels voorzien in de privacywet van 8 december 1992.

Privacyreglement

In het privacyreglement van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV staat de bescherming van de privacy van de patiënt uitgewerkt. Dit reglement omvat de nodige beveiligingsmechanismen om de patiënten alle bescherming te bieden zoals in de privacywet voorzien. In dit reglement staat ook gedetailleerd welke rechten u als patiënt worden toegekend met betrekking tot deze privacywetgeving. U kan een arts naar keuze aanduiden om de inhoud van uw dossier na te gaan. Uiteraard kan u ook de behandelende ziekenhuisartsen consulteren om toelichting te krijgen over de inhoud van uw dossier. Het opvragen van een medisch dossier kan via het secretariaat van de medisch directeur.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hiervoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV via

DPO@azsintjan.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 mei 2018