Back to top

Patiëntenverenigingen

In Vlaanderen is een aantal patiëntenverenigingen actief. Bijvoorbeeld op het vlak van belangenbehartiging en zelfhulp.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Via belangenbehartiging op alle beleidsniveaus en bij de betrokken gezondheidsvoorzieningen wil het initiatief gemeenschappelijke noden en knelpunten helpen op te lossen. Het platform brengt patiëntenverenigingen samen, kaart noden en knelpunten aan, zorgt voor vertegenwoordiging en inspraak, informeert en beslist mee. Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform leest u meer over de activiteiten.

Trefpunt Zelfhulp

U vindt een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw. Dit is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. De vzw ondersteunt zelfhulpgroepen en informeert over de meerwaarde van zelfhulpgroepen, lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid. Trefpunt Zelfhulp vzw stimuleert het onderzoek naar zelfhulp en ervaringsdeskundigheid en voert dit ook zelf uit. Op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw krijgt u een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen.

Klank-Bord

Klank-Bord staat hoofd-hals (ex-) patiënten bij met informatie over kankerbehandeling, spraak- en slikproblemen, enz… en organiseert regelmatig evenementen waar patiënten kunnen samenkomen en ervaringen uitwisselen in een ongedwongen sfeer.

Op de website van Klank-Bord kan u meer informatie terugvinden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27 maart 2019