Back to top

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

  • Kwaliteitsvolle dienstverlening: Dit recht strekt ertoe aan iedere patiënt, met respect voor zijn/haar menselijke waardigheid en autonomie en zonder enig onderscheid, in zijn/haar rechtsverhouding met de beroepsbeoefenaar, een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen. De beroepsbeoefenaar dient zich te gedragen in overeenstemming met de zorgvuldigheidsnorm. Bovendien dienen de morele en culturele waarden en de religieuze en filosofische overtuigingen van welke aard ook gerespecteerd te worden.
     
  • Pijnbestrijding - Pijnbehandeling: Elke patiënt heeft recht om de meest aangepaste zorg te krijgen om pijn te voorkomen, te behandelen en te verzachten.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21 augustus 2020