Back to top

Recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger

Je kan een vertrouwenspersoon aanduiden die je bijstaat bij de uitoefening van je rechten als patiënt, bijvoorbeeld: wanneer je informatie ontvangt. 

Je kan zelf een vertegenwoordiger aanduiden die jouw rechten in jouw naam uitoefent wanneer je daartoe zelf niet meer in staat bent. 

Ben je zelf niet meer in staat je rechten uit te oefenen, maar koos je geen vertegenwoordiger, dan wordt een vertegenwoordiger volgens de wet 'patiëntenrechten' aangeduid. 

Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die alleen maar de patiënt bijstaat. Met dit document kan u een vertegenwoordiger aanduiden. Een vertrouwenspersoon kunt u door een beroepsbeoefenaar in uw medisch dossier laten aanvullen of via dit document aanduiden. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30 april 2021