Back to top

Afschrift gegevens uit patiëntendossier

Wenst u toch liever een papieren afschrift van uw dossier of wilt u meer weten over de inhoud van uw dossier?

Ook indien je van beroepsbeoefenaar verandert, kan je vragen om een kopie van van uw dossier over te dragen om de continuïteit van zorg te waarborgen. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.

 

Vul een van onderstaande documenten in:

Verzoek om afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage patiëntendossier

Verzoek om inzage patiëntendossier na overlijden

 

Bij vragen kan u zich wenden tot het secretariaat van de medisch directeur, t: 050 45 22 40.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1 december 2020