Back to top

Patiëntendossier

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij met uw administratieve, medische en paramedische gegevens.

AZ Sint-Jan Brugge AV heeft een medisch samenwerkingsverband met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen wanneer zij met u een therapeutische relatie hebben. Het naleven van de privacyregels binnen dit samenwerkingsverband wordt strikt opgevolgd. Hier vind je een actuele lijst met de deelnemende ziekenhuizen.

Beroepsgeheim

We hanteren een strikte toegangscontrole en elke zorgverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd.

Kwaliteitscontoles

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat uw patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden uw patiëntendossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1 november 2023