Back to top

Patiëntendossier

De patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Wat betreft de normen waaraan het patiëntendossier moet voldoen, kan verwezen worden naar het KB van 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier en het KB van 3 mei 1999 over de bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, dient te voldoen.

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij met uw administratieve, medische en paramedische gegevens.

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een medisch samenwerkingsverband met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen wanneer zij met u een therapeutische relatie hebben. Het naleven van de privacyregels binnen dit samenwerkingsverband wordt strikt opgevolgd. Hier vind je een actuele lijst met de deelnemende ziekenhuizen.

Het beroepsgeheim op je dossier

Administratieve medewerkers kunnen ook toegang hebben tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat uw patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden uw patiëntendossier inkijken (externe kwaliteitscontroles).

Deze auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21 augustus 2020