Back to top

Wet op de patiëntenrechten - vroegtijdige zorgplanning - palliatief supportteam

Bij de zorgverstrekking is het overleg met de patiënt fundamenteel, u participeert mee in uw zorgverlening. De arts-patiënt relatie is een vertrouwensrelatie, beschermd door het medisch geheim. Er kan informatie aan partner of familieleden gegeven worden zo u dit uitdrukkelijk toestaat, best in uw bijzijn. Zo er geen communicatie meer mogelijk is, bv. door coma of dementie, voorziet de wet op de patiëntenrechten met wie het gesprek gevoerd wordt. De wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 reguleert de rechten van de patiënt. De brochure 'Ken je rechten als patiënt' kan u krijgen bij uw arts, bij de dienst medisch Maatschappelijk Werk en bij de Ombudsdienst of terugvinden op het Vlaams Patiëntenplatform. Hierin staat ook wat een vertegenwoordiger is, wat een vertrouwenspersoon is en zijn er documenten ingesloten om deze aan te duiden. Ondanks de wetgeving omtrent de rechten van de patiënt, palliatieve zorg en euthanasie, kunnen patiënten met vragen blijven zitten. Voor bepaalde problemen die zich in individuele gevallen kunnen voordoen, is er niet altijd een duidelijk, pasklaar antwoord. De huidige geneeskunde voorziet vandaag in grote mogelijkheden bij diagnose en behandeling om levens te redden en het leven te behouden. Nochtans, geconfronteerd met patiënten in het laatste stadium van hun ziekte, rijst de vraag of het niet gerechtvaardigd is of zelfs aangewezen om niet alle levensreddende maatregelen toe te passen en eerder te opteren voor optimaal comfort van de patiënt. Wat u dan zelf daarover voelt, is zeer belangrijk. Spreek daar desgevallend nu of toch tijdig over, zodat een en ander daarover kan besproken en behartigd worden, eventueel ook met of door uw vertegenwoordiger, en bijgehouden worden in uw dossier. Uw arts en verzorgend team laten u dan immers niet in de steek; wanneer zich dergelijke vraag naar nut of nutteloosheid voordoet. U kan steeds terecht bij hen en/of het palliatief/supportief team (t: 050 45 21 90) en uw huisarts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11 mei 2018