Back to top

Reglement inzake autopsie, orgaantransplantatie en weefselresten

Op vraag van de behandelende arts kan na het overlijden een onderzoek van de organen plaatsvinden, onder andere omwille van wetenschappelijke of therapeutische redenen. Wegname van organen en weefsels bij een overleden persoon, met de bedoeling deze organen en weefsels te transplanteren, zal enkel gebeuren indien voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De verwanten van de eerste graad of de wettelijke vertegenwoordiger van de overleden persoon zullen op de hoogte gebracht worden van de intentie om organen voor transplantatie weg te nemen. Bloed- en weefselresten kunnen - in plaats van vernietigd te worden-  aangewend worden voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoeleinden (cfr. wet van 19 december 2008 inzake menselijk lichaamsmateriaal).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 januari 2017