Back to top

Kwaliteitszorg

Veilige, kwaliteitsvolle en innovatieve referentiezorg voor iedereen is een prioritaire doelstelling van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Dit houdt in dat het ziekenhuis er continu naar streeft om de werking te verbeteren en bij te sturen.

In 2014 besliste het ziekenhuis om de hoogste kwaliteitsvereisten te behalen via een internationaal kwaliteitslabel: de Joint Commission International (JCI). JCI is wereldwijd actief en is een afdeling van de Joint Commission USA die ongeveer 90 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen accrediteert. JCI inspecteert het ziekenhuis vanuit de dagelijkse werking. Medewerkers, patiënten en bezoekers worden betrokken bij deze evaluatie. Ook de niet-medische diensten worden geëvalueerd zoals het beleid rond preventie en beheersing van infecties, medicatiebeleid, personeelsbeleid, veiligheid van gebouwen en infrastructuur, brandveiligheid, klinisch onderzoek, opleiding van artsen en beleid van het ziekenhuis. Als de inspectie door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis beantwoordt aan de hoge eisen, krijgt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een internationaal erkend kwaliteitslabel.

Metingen en audits

Het ziekenhuis neemt deel aan het Vlaams Indicatoren Project (Vip²). Dit Vlaams Indicatorenproject meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. In AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV worden jaarlijks meer dan tien indicatoren gemeten zoals het toepassen van de Safe Surgery Checklist, handhygiëne, patiëntidentificatie, geneesmiddelenvoorschrift en suïcidepreventiebeleid.

Alle verpleegafdelingen en diensten in het ziekenhuis worden continu geïnspecteerd door interne en externe auditeurs. De bedoeling van deze audits is om na te gaan of de procedures en het beleid toegepast worden en waar er verbetering mogelijk is. De verslagen van de federale zorginspectie staan online op www.zorginspectie.be

Hoe tevreden zijn patiënten?

Jaarlijks vullen meer dan 6.000 patiënten na hun opname een tevredenheidsenquête in. De resultaten van deze enquêtes worden gebruikt om in het ziekenhuis de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en noden van patiënten. Deze enquête werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform. De resultaten voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV worden geplaatst op de website www.zorgkwaliteit.be

U kan deze tevredenheidsenquête online invullen, ingescand doormailen naar stafdienstkwaliteit@azsintjan.be, afgeven in het ziekenhuis of per post opsturen naar AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Stafdienst Kwaliteit, Ruddershove 10 te 8000 Brugge (zowel voor campus Sint-Jan, campus Sint-Franciscus Xaverius als campus Henri Serruys).

Leren uit (bijna-) incidenten of medische incidenten

Een onderdeel van een kwaliteitscultuur is het analyseren van situaties waarin er (bijna) een fout gebeurde.

Een (medisch) incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens de zorg die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

(Medische) Incidenten worden ook patiëntveiligheidsincidenten genoemd. Het melden van deze (bijna-) incidenten is erg belangrijk omdat dit het ziekenhuis in staat stelt te onderzoeken hoe de zorg nog veiliger kan georganiseerd worden. Elk (bijna-) incident dat gemeld wordt, wordt behandeld door iemand op de betreffende dienst, al dan niet in samenwerking met de Stafdienst Kwaliteit.

Alle medewerkers kunnen patiëntveiligheidsincidenten melden via een elektronisch meldsysteem. Patiënten die een (medisch) incident willen melden mogen hiervoor een zorgverlener aanspreken of contact opnemen met de Stafdienst Kwaliteit.

Hebt u een suggestie om de patiëntveiligheid en kwaliteit in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te verbeteren of wenst u een (medisch) incident te melden? Stuur een mail naar stafdienstkwaliteit@azsintjan.be of bel 050 45 38 97.

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30 december 2019