Back to top

Zorgpad Alcohol: alcoholgebruik in vraag gesteld

15 mei 2023
Zorgpad Alcohol AZ Sint-Jan

Met het Zorgpad Alcohol, een gedeeld initiatief van meerdere Belgische ziekenhuizen, willen we hulpverleners begeleiden in het opsporen en aanpakken van problematisch alcoholgebruik. 

Samenwerking

Het Zorgpad Alcohol is een gedeeld initiatief van meerdere Belgische ziekenhuizen. Naast ons ziekenhuis, nemen ook GZA Ziekenhuizen, UZ Brussel en UZ Leuven deel aan het project. UZ Gent, AZ Groeninge en ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) hebben het traject reeds doorlopen en werken ook mee. Verder krijgen we ondersteuning vanuit het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs). Zij hebben een projectleider aangesteld die de overlegmomenten en vergaderingen stuurt. De bedoeling van de bijeenkomsten is om een aantal richtinggevende adviezen te formuleren. We werken zo veel als mogelijk een uniforme aanpak uit, rekening houdend met het unieke karakter van elk ziekenhuis.   

Screening

In eerste instantie is het onze bedoeling om de alcoholproblematiek bespreekbaar te maken. Daarnaast willen we het onderwerp ook uit de taboesfeer halen. We willen inzetten op bewustwording en sensibilisering, in plaats van met de vinger te wijzen. Ook willen we onze patiënten screenen, niet enkel op de dienst psychiatrie, maar ziekenhuisbreed.

10 standaardglazen per week

Verder maakten we een affiche die aanzet tot het in vraag stellen van je alcoholgebruik. De affiche zal worden verspreid over verschillende diensten, en we hopen dat de mensen hierdoor even stil gaan staan bij hun eigen alcoholgebruik. 

De affiche is gebaseerd op de Vlaamse richtlijn omtrent alcoholgebruik. Deze leest als volgt: 'alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week’. Om de mensen nog beter te informeren, tonen we op de affiche ook duidelijk wat een standaardglas is. 

.