Back to top

Zorg voor vroeggeboren baby's in de kijker op Wereld Prematurendag

16 november 2021

Wordt jouw kindje, net als 1 op de 10 baby’s, te vroeg geboren? Dan komt het op een afdeling neonatale zorg terecht. Bij nood aan intensievere of meer doorgedreven zorg gaat het naar een afdeling neonatale intensieve zorgen. Wellicht die van ons, als je in de provincie West-Vlaanderen woont.

Vroeggeboorte

Vroeggeboorte is een geboorte die te vroeg gebeurt, vóór 37 weken zwangerschap. Baby's die zo vroeg geboren zijn, hebben mogelijk meer gezondheidsproblemen of moeten soms langer in het ziekenhuis blijven dan baby's die ‘op tijd’ geboren zijn. 

Samenwerking met alle West-Vlaamse ziekenhuizen

Ons ziekenhuis biedt zorg aan alle pasgeborenen en in het bijzonder aan diegenen die intensieve neonatale zorgen nodig hebben binnen onze provincie West-Vlaanderen. Een groot deel van deze prematuren worden reeds voor de geboorte, nog in de buik van de mama dus, vanuit onze verwijzende centra doorverwezen naar onze maternale intensieve zorgenafdeling (Maternal Intensive Care/MIC). Dit is te danken aan een jarenlange samenwerking met alle ziekenhuizen in West-Vlaanderen binnen ons ‘perinataal netwerk’ (geboortenetwerk). 

Voortdurend aanpassen

De neonatale intensieve zorgenafdeling (Neonatal Intensive Care Unit/NICU) kende de voorbije jaren heel wat veranderingen. Dat de toediening van de juiste zorgen de eerste uren en weken na geboorte steeds ingewikkelder wordt en meer inspanning vraagt, maakt dat we het landschap van onze afdeling voortdurend moeten aanpassen. 

Neonatologie jaren '70  

Neonatale rollercoaster

Van de 10 baby’s zal er eentje zijn die te vroeg geboren wordt. Dit betekent dat duizenden gezinnen worden geconfronteerd met deze ‘neonatale rollercoaster’. De ouders, broertjes, zussen en hun omgeving komen terecht in een onbekende wereld met onzekerheden en risico’s.

Wereld Prematurendag

Wereld Prematurendag, jaarlijks op 17 november, verhoogt het bewustzijn rond de zorg voor deze te vroeg geboren baby’s. Gedurende de hele maand november ligt de aandacht op het onderzoek en de behandeling van deze baby’s en de ondersteuning die ze krijgen.

Deze Wereld Prematurendag werd opgestart in 2008. Om kindersterfte tegen 2030 verder te doen dalen, moeten we de aandacht vestigen op vroeggeboorte. Er worden elk jaar 15 miljoen baby's te vroeg geboren en er zijn meer dan 1 miljoen sterfgevallen van kinderen jonger dan 5 jaar na vroeggeboorte. We kunnen vroeggeboorte en de gevolgen ervan vaak voorkomen en behandelen. Het is tijd om deze zorg aan alle moeders en pasgeborenen wereldwijd te kunnen aanbieden.

Ondertussen bundelen talloze individuen en organisaties uit meer dan 100 landen hun krachten met activiteiten en evenementen. Samen zetten ze zich in om vroegtijdige geboorte aan te pakken en de situatie van premature baby's en hun families te verbeteren.