Back to top

Ziekenhuismaatregelen - Corona/COVID-19

2 april 2020

Ik voel me ziek

Indien u symptomen heeft, die op het Coronavirus COVID-19 kunnen wijzen

Zoals: milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden

 • Ga niet naar de spoeddienst of het ziekenhuis
 • Ga niet naar de huisartsenpraktijk
 • Ga niet zelf naar de apotheek

Als de symptomen verergeren, dien je telefonisch contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen via het nummer 1733.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen.

Hoe kan je een besmetting voorkomen?

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in de afsluitbare vuilbak.
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

Meer informatie over het coronavirus COVID-19 kan je terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

Wat doet de coronacrisis met u als persoon? 

Het is normaal dat sommige mensen in tijden van corona zich angstig of gestresseerd voelen. Lees in deze brochure tips om hiermee om te gaan of waar u terecht kan voor hulp. 

Kan je nog op bezoek komen?

De FOD Volksgezondheid heeft beslist dat bezoek aan het ziekenhuis niet meer toegelaten is.
Er zijn nog enkele uitzonderingen:

 • Ouders (of voogden) mogen hun kind nog bezoeken op de afdeling kinderziekten, de kraamafdeling en de neonatologie;
 • Voor de naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase geldt het algemene verbod niet;
 • Voor noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken of ingrepen, mag er maximum 1 begeleider meekomen.


Concreet betekent dit voor ons ziekenhuis dat alle patiëntenbezoek verboden is met volgende uitzonderingen:

 • Kindergeneeskunde
  1 begeleider (moeder of vader) op 1 bezoekmoment per dag
   
 • Materniteit
  enkel de partner toegelaten op 1 bezoekmoment per dag
   
 • Patiënten in eindelevensfase of palliatieve zorgen (PZE)
  geen beperkingen in bezoek
   
 • Kritieke diensten (intensieve zorgen, midcare, maternele intensieve zorgen, neonatale intensieve zorgen)
  1 persoon toegelaten op 1 bezoekmoment per dag van max. 1 uur

Breng geen eigen drank of etenswaren mee voor patiënten. Ook levering van drank en voeding is niet toegelaten. Lees meer over wat je mag meenemen voor een gehospitaliseerde patiënt

Bezoekers die zich niet goed, verkouden of grieperig voelen, of in contact geweest zijn met een COVID-19-patiënt, worden in geen geval toegelaten in het ziekenhuis

 

Regeling van wasgoed voor gehospitaliseerde patiënten

 • Het afgifte- en ophaalpunt bevindt zich aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Je kan geen wasgoed afgeven/afhalen bij de dienst spoedgevallen. 
  Er mag 1 symptoomvrije (geen koorts, keelpijn, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) persoon  de kledij afgeven/afhalen.
   
 • Het afgifte-en ophaalpunt is open op volgende dagen:
  • Maandag: 09.00 uur tot 11.00 uur en 17.00 uur tot 18.00 uur
  • Woensdag: 09.00 uur tot 11.00 uur en 17.00 uur tot 18.00 uur
  • Vrijdag: 09.00 uur tot 11.00 uur en 17.00 uur tot 18.00
    
 • Gelieve proper linnen mee te brengen voor meerdere dagen in een gesloten plastiek zak met duidelijke vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en kamernummer.
   
 • Aan de hoofdingang kan u de zak met proper linnen afgeven aan de medewerker of de zak met vuil linnen meenemen.
   
 • Was de vuile kledij apart van uw ander wasgoed.
   
 • Was je handen goed met water en zeep na manipulatie van de vuile kledij.
   

Instructies voor de patiënt

 • Verzamel de vuile was in een gesloten plastiek zak
 • Gelieve de waszak duidelijk te voorzien van naam, voornaam, geboortedatum en kamernummer
 • Geef de waszak ’s morgens af aan de verpleging zodat die in de voormiddag kan opgehaald worden
   

Heb je een afspraak voor een raadpleging, opname of behandeling?

 • Alle electieve heelkunde en medisch-niet dringende ingrepen worden uitgesteld.
 • Alle raadplegingen en niet-dringende activiteiten op de poliklinieken worden geannuleerd. De betrokken patiënten worden hiervan telefonisch of via SMS op de hoogte gebracht.
 • Het chirurgisch dagziekenhuis wordt gesloten.

Indien u hieromtrent nog vragen heeft, kan je contact opnemen via het secretariaat van de betrokken dienst.

Kan ik nog steeds terecht bij de ziekenhuisapotheek? 

U kan nog steeds specifieke medicatie ophalen die enkel te verkrijgen is in onze ziekenhuisapotheek, onder volgende voorwaarden: 

 • enkel op vertoon van een voorschrift;
 • slechts 1 symptoomvrije (geen koorts, keelpijn, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) persoon krijgt toegang tot het ziekenhuis.

Ophalen kan tijdens de openingsuren van de ziekenhuisapotheek: 

Restaurant 

De restaurants van onze 3 campussen sluiten tot nader order voor bezoekers/externen.
De restaurants blijven enkel open voor medewerkers en artsen.

Bijscholingen/vergaderingen

Alle geplande bijscholingen en vergadering worden afgelast tot nader order.
Dit gaat onder meer om de topics ‘9 maanden rond’, de AZColloquia, ...

 • Topic 4: rondleiding in het verloskwartier kan bekeken worden via een virtuele rondleiding
 • De herinneringsavond voor sterrenkindjes op donderdag 23 april gaat niet door.