Back to top

Ziekenhuismaatregelen - Corona/COVID-19

29 maart 2021

Update 12/03/2021: vanaf maandag 15 maart is er terug bezoek toegelaten op campus Henri Serruys Oostende. 

 

Inhoud van deze pagina

 1. Bezoekregeling op campus Henri Serruys in Oostende UPDATE 
   - Digitaal contact
   - Regeling wasgoed/persoonlijke bezittingen
   - Uitzonderingen op het bezoekverbod 
 2. Bezoekregeling op de campussen in Brugge (Sint-Jan en SFX)
   - Uitzonderingen op de bezoekregeling
   - Wasgoed voor COVID-19-patiënten op campus SInt-Jan
 3. Maatregelen voor bezoekers (alle campussen)
 4. Testen op COVID-19 in het ziekenhuis
 5. Testen op COVID-19 buiten het ziekenhuis
 6. Opvragen laboresultaten
 7. Testen in het geval van symptomen
 8. Omgaan met stress
 9. Ziekenhuisapotheek
 10. Restaurant
 11. Vormingsavonden/symposia 

 

 

 

1. Bezoekregeling campus Henri Serruys Oostende

Vanaf maandag 15 maart is bezoek terug mogelijk op campus Henri Serruys Oostende. 

Er wordt 1 vaste bezoeker per patiënt toegelaten die 2 maal per week gedurende maximum 1 uur kan langskomen, enkel tussen 14.00 uur en 19.00 uur (zodat het bezoek stipt om 20.00 uur kan stoppen). 
Bezoek is pas mogelijk vanaf de 5de dag van opname. 

Bij het binnenkomen op de campus moet de bezoeker zich registreren aan het onthaal als bezoeker. 

 

Digitaal contact


We voorzien voor iedereen de mogelijkheid voor digitaal contact.
Waar nodig zullen onze zorgverleners patiënten helpen om te videobellen via hun smartphone. Patiënten die zelf geen smartphone hebben, kunnen een tablet van het ziekenhuis gebruiken. 

 

Regeling wasgoed/persoonlijke bezittingen

Het ophalen en leveren van het wasgoed of andere bezittingen van/voor de patiënt wordt voorzien op vaste momenten. 
Dit gebeurt via het onthaal op volgende tijdstippen: 

 • Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 en van 17.00 tot 19.00 uur
 • Op donderdag van 09.00 tot 11.00 en van 17.00 tot 19.00 uur

 

Uitzonderingen op het bezoekverbod

 • COVID-19-afdeling
  Tijdstip wordt op de dienst bepaald door de verantwoordelijke arts van de patiënt. 
   
 • Intensieve Zorgen/Midcare
  Dagelijks tussen 15.00 uur en 16.00 uur 1 bezoeker of na overleg met de verantwoordelijke arts van de patiënt.
   
 • Geriatrie
  1 vaste bezoeker per patiënt kan op bezoek komen vanaf de 7de dag van opname. Bezoek is enkel mogelijk op dinsdag en zaterdag en per kamer is er een apart bezoekuur vastgelegd tussen 15 uur en 19 uur, vraag ernaar op de afdeling.
   
 • Psychiatrie
  1 vaste bezoeker per patiënt kan op bezoek komen vanaf de 7de dag van opname die 2 keer per week gedurende maximum 1 uur langskomt. Tijdstip is af te spreken met de dienst om het max. aantal bezoekers niet te overschrijden.
   
 • Materniteit/Maternele Intensieve Zorgen
  Dagelijks is bezoek mogelijk door de partner met onbeperkte duur.
  Kinderen mogen op bezoek komen maar moeten op de kamer blijven.
   
 • Pediatrie (kindergeneeskunde)
  1 ouder of vaste persoon rooming-in én dagelijks 1 andere ouder of vaste persoon. 
   
 • Palliatieve setting
  Meerdere bezoekers kunnen toegelaten worden. Hiervoor dient afgesproken te worden met (het secretariaat) van de dienst. Max. 2 personen tegelijkertijd in de kamer. Eventuele andere bezoekers wachten buiten het ziekenhuis.
   
 • Dagziekenhuis
  In het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten tenzij in het dagziekenhuis pediatrie (tot 15 jaar) of bij hulpbehoevenden. Er is wel steeds begeleiding toegestaan bij het afhalen van de patiënt.

 

 

2. Bezoekregeling campussen Sint-Jan en SFX Brugge

Er wordt 1 vaste bezoeker per patiënt toegelaten die 2 maal per week gedurende maximum 1 uur kan langskomen, enkel tussen 14.00 uur en 19.00 uur (zodat het bezoek stipt om 20.00 uur kan stoppen). 
Bezoek is pas mogelijk vanaf de 5de dag van opname. 
 

Uitzonderingen op deze bezoekregeling:

 • COVID-19-afdeling
  Tijdstip wordt per aard van dienst bepaald en gecommuniceerd naar de patiënt en familie. Onthaal en begeleiding gebeurt op afdeling zelf. 
   
 • Intensieve Zorgen/Midcare
  Dagelijks tussen 19.00 tot 20.00 uur 1 bezoeker.
 • Stroke-unit
  Dagelijks tussen 15.00 en 16.00 uur 1 bezoeker.

 • Neonatale Intensieve Zorgen
  Dagelijks 2 bezoekers (samen).
   
 • Materniteit/Maternele Intensieve Zorgen
  Dagelijks enkel de partner voor onbeperkte duur. Broertjes en/of zusjes mogen ook op bezoek komen maar dienen op de kamer te blijven.
   
 • Pediatrie (kindergeneeskunde)
  1 persoon rooming-in en dagelijks 1 extra bezoeker. 
   
 • Palliatieve setting
  Meerdere bezoekers kunnen toegelaten worden. Hiervoor dient afgesproken te worden met (het secretariaat) van de dienst. Max. 2 personen tegelijkertijd in de kamer. Eventuele andere bezoekers wachten buiten het ziekenhuis. 
   
 • Dagziekenhuis
  In het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten tenzij in het dagziekenhuis pediatrie (tot 15 jaar) of bij hulpbehoevenden. Er is wel steeds begeleiding toegestaan bij het afhalen van de patiënt. 

 

Wasgoed voor COVID-19-patiënten op campus Sint-Jan

Er mag één vaste bezoeker het wasgoed ophalen en leveren voor zijn/haar familielid of naaste. Dit gebeurt steeds na afspraak met de verantwoordelijke van de COVID-19-afdeling.

Richtlijnen behandelen van linnen:

 • Was uw handen na contact met de gebruikte linnenzak.
 • Open de zak pas op het moment dat u aan het wasproces begint: stop de was in de wasmachine en was het op zijn hoogst mogelijke temperatuur.
 • Laat het linnen 3 dagen in de zak zitten indien dit niet aan hoge temperatuur kan worden blootgesteld (bv. wollen trui, delicate was, handwas, …).
 • Het linnen van de COVID-19 patiënt mag samen worden gewassen met deze van de huisgenoten.
 • Was uw handen direct na het opstarten van de wasmachine en reinig de knoppen van uw wasmachine met een keukendoekje en gooi dit direct weg.
 • Droog de propere was zoals gewoonlijk.
 • Strijk de propere was zoveel als mogelijk.
 • ​Berg de propere was op in een propere zak om te leveren aan de COVID-19 patiënt in het ziekenhuis.

 

 

3. Maatregelen voor bezoekers (alle campussen)

Bezoekers dienen volgende maatregelen te volgen bij het betreden van het ziekenhuis:

 • De bezoeker is 18 jaar of ouder.
 • De bezoeker heeft geen klinische symptomen zoals grieperigheid, verkoudheid ...
 • De bezoeker had geen hoogrisicocontact, kreeg geen oproep door contacttracing of een melding via de coronalert-app. 
 • Ontsmet je handen telkens bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis en het binnenkomen en verlaten van de kamer.
 • Breng je eigen mondmasker mee. Draag dit correct (boven mond én neus) en draag dit gedurende het volledige bezoek. 
 • Hou afstand en raak de patiënt niet aan. 
 • Blijf gedurende het bezoekuur op de kamer en verlaat na je bezoek onmiddellijk het ziekenhuis. 
 • Sluit het tussengordijn als er nog andere patiënten op de kamer liggen.


Wat mag je meenemen voor een gehospitaliseerde patiënt?

 

 

4. Testen op COVID-19 in het ziekenhuis

Staalafname elke werkdag van 08.00 uur tot 16.45 uur, op de COVID-19-screeningsafdeling van het ziekenhuis (route 127).
Staalafname is niet mogelijk op zaterdag, zondag en feestdagen. 

U kan zich enkel in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV laten testen op COVID-19 in onderstaande situaties: 
 

1. Bij een geplande opname of behandeling in het ziekenhuis

U wordt voor de COVID-19-test doorverwezen door de dienst zelf.
Volg hiervoor de instructies van behandelende dienst/arts. 
 

2. Vertrek op reis naar een rode zone

Enkel indien u geen symptomen heeft

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de inschrijvingskiosken. Kies op het scherm voor ‘COVID-19-test’. Deze test wordt niet vergoed door het RIZIV en wordt aangerekend aan de reiziger aan 47,18 euro. Gelieve dit bedrag eerst te betalen aan het onthaal van het ziekenhuis. Daarna kan je met dit bewijs van betaling naar de screeningsafdeling. 
De verpleegkundige vraagt je rijksregisternummer en identiteitskaartnummer en noteert het op het aanvraagformulier.
Voor meer informatie over reizen naar en vanuit het buitenland, klik hier. 

3. Test op vraag van bedrijf/firma/werkgever 

Enkel indien u geen symptomen heeft

De test kan enkel worden uitgevoerd met een geldig voorschrift opgesteld door de arbeidsarts van het bedrijf. Breng het aanvraagformulier mee naar de screeningsafdeling. Op het aanvraagformulier worden de facturatiegegevens van het bedrijf duidelijk vermeld (naam en adres). De verpleegkundige noteert een actief gsm-nummer op het aanvraagformulier.
Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de inschrijvingskiosken. Kies op het scherm voor ‘COVID-19-test’. 

 

 

5. Testen op COVID-19 buiten het ziekenhuis
 

Het afnemen van deze COVID-19-testen gebeurt niet in het ziekenhuis.

U kan na afspraak steeds terecht in een triagepunt/testcentrum in uw buurt. U vindt alle informatie op de website 'testcovidnwvl.be' - waar laten testen? 

 • Site Daverlo Brugge
 • Site AZ Zeno Knokke-Heist
 • Site AZ Sint-Jan campus Sint-Jan Brugge (containers): volg de pijlen richting het triagepunt, bij het oprijden dient u links af te slaan. De containers bevinden zich ter hoogte van het grasplein van de helihaven. Dichtbij parkeren is mogelijk. Ga hiervoor niet via de dienst Spoedgevallen en niet via de hoofdingang van het ziekenhuis. 

Daarvoor heeft u een CTPC-code (Corona Test Prescription Code) nodig. 
Deze code ontvangt u via:​

 • De huisarts
 • De arbeidsgeneesheer
 • CLB-arts
 • Contacttracing

U kan met deze code zelf uw afspraak maken via de site 'Test COVID Noord-West-Vlaanderen'. Deze site bundelt alle informatie over COVID-testing voor inwoners van de regio Noord-West-Vlaanderen. 

 

 

6. Opvragen van testresultaten

Ons labo streeft ernaar alle analyses binnen de 24 uur uit te voeren. U wordt op de hoogte gebracht wanneer het resultaat gekend is. Van zodra het resultaat gekend is, kan het rapport door de patiënt opgevraagd worden. 

U kan uw resultaten raadplegen op de website van Cozo: https://www.cozo.be/. Klik hier om het stappenplan te raadplegen voor meer uitleg hoe u precies uw resultaten kan opvragen. 

 

 

7. Testen in het geval van symptomen

1. Milde klachten

Neem contact op met uw huisarts of de huisarts van wacht (via het nummer 1733). 

2. Kritisch ziek/ernstige klachten

Neem contact op met de dienst Spoedgevallen: 050 45 20 00 (campus Sint-Jan Brugge) of 059 55 51 01 (campus Henri Serruys Oostende). 


Alle informatie over het coronavirus en de belangrijkste symptomen kan u terugvinden op de website www.info-coronavirus.be

 

 

8. Omgaan met stress 

Het is normaal dat sommige mensen in tijden van corona zich angstig of gestresseerd voelen.
Lees hier in onze brochure 'omgaan met stress in tijden van corona' tips om hiermee om te gaan of waar u terecht kan voor hulp. 
 

 

 

 

9. Ziekenhuisapotheek 

U kan nog steeds specifieke medicatie ophalen die enkel te verkrijgen is in onze ziekenhuisapotheek, onder volgende voorwaarden: 

 • enkel op vertoon van een voorschrift
 • slechts 1 symptoomvrije (geen koorts, keelpijn, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) persoon krijgt toegang tot het ziekenhuis.

Ophalen kan tijdens de openingsuren van de ziekenhuisapotheek: Openingsuren ziekenhuisapotheek Campus Sint-Jan of Openingsuren ziekenhuisapotheek Campus Henri Serruys
 

 

 

10. Restaurant 

De restaurants van onze 3 campussen zijn tot nader order gesloten voor bezoekers/externen. De restaurants blijven enkel open voor medewerkers en artsen.

U kan wel nog steeds terecht in onze bloemen- en krantenwinkel.
 

 

11. Vormingsavonden/symposia

 

Deze pagina werd laatst geüpdatet op 12/03/2021 om 10u48