Back to top

Ziekenhuismaatregelen - Corona/COVID-19

17 juni 2021

Update 10/06/2021: De restaurants van onze 3 campussen zijn voorlopig nog steeds gesloten voor bezoekers, patiënten en externen.

Update 01/06/2021: Vanaf 02/06/2021 is op de dienst spoedopname 1 vaste begeleider per patiënt toegelaten. De begeleider blijft steeds in de box bij de patiënt.
 

Inhoud van deze pagina

Maatregelen bij een raadpleging, opname of behandeling 

Maatregelen voor bezoekers alle campussen

Bezoekregeling op campus Henri Serruys in Oostende 

Bezoekregeling op de campussen in Brugge (Sint-Jan en SFX)

Testen op COVID-19 

Restaurant

Vormingsavonden/symposia 

 

 

 

Maatregelen bij een raadpleging, opname of behandeling

Heb je een afspraak voor een raadpleging, opname of behandeling? 

 • Kom alleen.
  Er is max. 1 symptoomvrije begeleider toegelaten, enkel indien dit strikt noodzakelijk is. 
 • Draag altijd een mondmasker en doe dit op de correcte manier: bedek neus én mond.

 

 

Maatregelen voor bezoekers (alle campussen)

Bezoekers dienen volgende maatregelen te volgen bij het betreden van het ziekenhuis:

 • De bezoeker is 18 jaar of ouder.
 • De bezoeker heeft geen klinische symptomen zoals grieperigheid, verkoudheid ...
 • De bezoeker had geen hoogrisicocontact, kreeg geen oproep door contacttracing of een melding via de coronalert-app. 
 • Ontsmet je handen telkens bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis en het binnenkomen en verlaten van de kamer.
 • Breng je eigen mondmasker mee. Draag dit correct (boven mond én neus) en draag dit gedurende het volledige bezoek. 
 • Hou afstand en raak de patiënt niet aan. 
 • Blijf gedurende het bezoekuur op de kamer en verlaat na je bezoek onmiddellijk het ziekenhuis. 
 • Sluit het tussengordijn als er nog andere patiënten op de kamer liggen.


Wat mag je meenemen voor een gehospitaliseerde patiënt?

 

 

Bezoekregeling campus Henri Serruys Oostende

Er wordt elke dag 1 bezoeker per patiënt toegelaten gedurende maximum 1 uur, enkel tussen 14.00 uur en 19.00 uur (zodat het bezoek stipt om 20.00 uur kan stoppen). 
 

Uitzonderingen op de bezoekregeling campus Henri Serruys

 • COVID-19-afdeling
  Tijdstip wordt op de dienst bepaald door de verantwoordelijke arts van de patiënt. 
   
 • Intensieve Zorgen/Midcare
  Dagelijks tussen 15.00 uur en 16.00 uur 1 bezoeker of na overleg met de verantwoordelijke arts van de patiënt.
   
 • Geriatrie
  1 vaste bezoeker per patiënt kan op bezoek komen vanaf de 7de dag van opname. Bezoek is enkel mogelijk op dinsdag en zaterdag en per kamer is er een apart bezoekuur vastgelegd tussen 15 uur en 19 uur, vraag ernaar op de afdeling.
   
 • Materniteit/Maternele Intensieve Zorgen
  Dagelijks is bezoek mogelijk door de partner met onbeperkte duur.
  Kinderen mogen op bezoek komen maar moeten op de kamer blijven.
   
 • Pediatrie (kindergeneeskunde)
  1 persoon rooming-in en dagelijks 1 extra bezoeker. 
   
 • Palliatieve setting
  Meerdere bezoekers kunnen toegelaten worden. Hiervoor dient afgesproken te worden met (het secretariaat) van de dienst. Max. 2 personen tegelijkertijd in de kamer. Eventuele andere bezoekers wachten buiten het ziekenhuis.
   
 • Dagziekenhuis
  In het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten tenzij in het dagziekenhuis pediatrie (tot 15 jaar) of bij hulpbehoevenden. Er is wel steeds begeleiding toegestaan bij het afhalen van de patiënt.

 

Digitaal contact


We voorzien voor iedereen de mogelijkheid voor digitaal contact.
Waar nodig zullen onze zorgverleners patiënten helpen om te videobellen via hun smartphone. Patiënten die zelf geen smartphone hebben, kunnen een tablet van het ziekenhuis gebruiken. 

 

Regeling wasgoed/persoonlijke bezittingen

Het ophalen en leveren van het wasgoed of andere bezittingen van/voor de patiënt wordt voorzien op vaste momenten. 
Dit gebeurt via het onthaal op volgende tijdstippen: 

 • Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 en van 17.00 tot 19.00 uur
 • Op donderdag van 09.00 tot 11.00 en van 17.00 tot 19.00 uur

 

 

Bezoekregeling campussen Sint-Jan en SFX Brugge

Er wordt elke dag 1 bezoeker per patiënt toegelaten gedurende maximum 1 uur, enkel tussen 14.00 uur en 19.00 uur (zodat het bezoek stipt om 20.00 uur kan stoppen). 
 

Uitzonderingen op de bezoekregeling campussen Sint-Jan en SFX Brugge:

 • COVID-19-afdeling
  Tijdstip wordt per aard van dienst bepaald en gecommuniceerd naar de patiënt en familie. Onthaal en begeleiding gebeurt op afdeling zelf. 
   
 • Intensieve Zorgen/Midcare
  Dagelijks 1 bezoeker tussen 15u00 en 16u00 en tussen 19.00 en 20.00 uur.
   
 • Stroke-unit
  Dagelijks tussen 15.00 en 16.00 uur 1 bezoeker.
   

 • Neonatale Intensieve Zorgen
  Dagelijks enkel de ouders toegelaten.
   
 • Materniteit/Maternele Intensieve Zorgen
  Dagelijks enkel de partner voor onbeperkte duur. Broertjes en/of zusjes mogen ook op bezoek komen maar dienen op de kamer te blijven.
   
 • Pediatrie (kindergeneeskunde)
  1 persoon rooming-in en dagelijks 1 extra bezoeker. 
   
 • Palliatieve setting
  Meerdere bezoekers kunnen toegelaten worden. Hiervoor dient afgesproken te worden met (het secretariaat) van de dienst. Max. 2 personen tegelijkertijd in de kamer. Eventuele andere bezoekers wachten buiten het ziekenhuis. 
   
 • Dagziekenhuis
  In het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten tenzij in het dagziekenhuis pediatrie (tot 15 jaar) of bij hulpbehoevenden. Er is wel steeds begeleiding toegestaan bij het afhalen van de patiënt. 

 

Wasgoed voor COVID-19-patiënten op campus Sint-Jan

Er mag één vaste bezoeker het wasgoed ophalen en leveren voor zijn/haar familielid of naaste. Dit gebeurt steeds na afspraak met de verantwoordelijke van de COVID-19-afdeling.

Richtlijnen behandelen van linnen:

 • Was je handen na contact met de gebruikte linnenzak.
 • Open de zak pas op het moment dat aan het wasproces begint: stop de was in de wasmachine en was het op zijn hoogst mogelijke temperatuur.
 • Laat het linnen 3 dagen in de zak zitten indien dit niet aan hoge temperatuur kan worden blootgesteld (bv. wollen trui, delicate was, handwas, …).
 • Het linnen van de COVID-19 patiënt mag samen worden gewassen met deze van de huisgenoten.
 • Was uw handen direct na het opstarten van de wasmachine en reinig de knoppen van uw wasmachine met een keukendoekje en gooi dit direct weg.
 • Droog de propere was zoals gewoonlijk.
 • Strijk de propere was zoveel als mogelijk.
 • ​Berg de propere was op in een propere zak om te leveren aan de COVID-19 patiënt in het ziekenhuis.

 

 

Testen op COVID-19 

In welke gevallen, waar en wanneer kan u zich laten testen?

 

1. In het kader van reizen

 • U kan nog  terecht in ons ziekenhuis voor testing in het kader van reizen. Bij aankomst op campus Sint-Jan meldt u zich aan bij de inschrijvingskiosken, daar kiest u op het scherm voor 'COVID-19-test'. Deze test wordt aangerekend aan de reiziger aan 50 euro. Gelieve dit bedrag eerst te betalen aan het onthaal van het ziekenhuis. Daarna ka je met dit bewijs van betaling naar de screeningsafdeling. De verpleegkundige vraagt je rijksregisternummer en identiteitskaartnummer en noteert dit op het aanvraagformulier. 
   
 • U kan altijd terecht in het testcentrum Daverlo. Dit kan elke weekdag en in het weekend tussen 13u00 en 15u30. Alle concrete informatie hierover vind je op de website: Hoe kan ik getest worden op Covid voor ik naar het buitenland ga? (testcovidnwvl.be)

2. In het kader van geplande opname in ons ziekenhuis

U wordt voor de COVID-19-test doorverwezen door de dienst zelf. Volg hiervoor de instructies van behandelende dienst/arts van ons ziekenhuis.

3. Op vraag van bedrijf/firma/werkgever

De test kan enkel worden uitgevoerd met een geldig voorschrift opgesteld door de arbeidsarts van het bedrijf. Breng het aanvraagformulier mee naar de screeningsafdeling van campus Sint-Jan.
Op het aanvraagformulier worden de facturatiegegevens van het bedrijf duidelijk vermeld (naam en adres).
De verpleegkundige noteert een actief gsm-nummer op het aanvraagformulier.Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de inschrijvingskiosken. Kies op het scherm voor ‘COVID-19-test’.

4. Andere situaties

De testing gebeurt door of via de huisarts of via triagecentrum. Lees meer op de website: Waar laten testen (testcovidnwvl.be)

 

Contactgegevens testing in het AZ Sint-Jan

Opgelet! Staalafname is niet mogelijk op zaterdag, zondag en feestdagen.

Campus Sint-Jan: staalafname elke werkdag van 08.00 uur tot 16.30 uur, op de COVID-19-screeningsafdeling van de campus Sint-Jan (route 127). Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan aan de inschrijvingskiosken en kiest u op het scherm voor "COVID-19-test'. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 

Resultaten van afgenomen testen in het AZ Sint-Jan

Ons labo streeft ernaar alle analyses binnen de 24 uur uit te voeren. U wordt op de hoogte gebracht wanneer het resultaat gekend is. Van zodra het resultaat gekend is, kan het rapport door de patiënt opgevraagd worden.
U kan uw resultaten raadplegen op de website van Cozo: https://www.cozo.be/. Klik hier om het stappenplan te raadplegen voor meer uitleg hoe u precies uw resultaten kan opvragen.

 

Testen in het geval van symptomen

Milde klachten? Neem contact op met uw huisarts of de huisarts van wacht (via het nummer 1733). 
Kritisch ziek of ernstige klachten? Neem contact op met de dienst Spoedgevallen: campus Sint-Jan Brugge via 050 45 20 00 of campus Henri Serruys Oostende via 059 55 51 01.  


 

 

 

Restaurant 

De restaurants van onze 3 campussen zijn voorlopig nog altijd gesloten voor bezoekers, patiënten en externen. De restaurants blijven enkel open voor medewerkers en artsen.

Je kan wel nog steeds terecht in onze bloemen- en krantenwinkel.
 

 

Vormingsavonden/symposia

 • AZcolloquia: meer informatie over de azcolloquia voor het academiejaar 2021-2022 volgt. 
 • Topics '9 maanden rond': er is momenteel een digitaal alternatief voorzien. Vanaf september kunnen de topics opnieuw in het ziekenhuis doorgaan. Meer info en data volgen.

 

Deze pagina werd laatst geüpdatet op 17/06/2021 om 14u48