Back to top

Wondinfecties met vereende kennis en krachten te lijf gaan

Wereldwijd stijgt het aantal orthopedische ingrepen, waaronder ook steeds meer plaatsingen van heup- en knieprothesen. Omdat een vreemd voorwerp in het lichaam gevoeliger is voor bacteriële infecties en er steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica, loopt zowel het aantal aanslepende als moeilijk te behandelen postoperatieve infecties de laatste jaren op. Vandaar dat het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voor een grondige multidisciplinaire aanpak hiervan koos.

Maandelijks overleg

In alle heelkundige disciplines komen wondinfecties voor na operaties, maar na ingrepen die gebeuren bij ernstige blessures of orthopedische operaties waarbij vreemde voorwerpen zoals schroeven, platen en prothesen ingebracht worden, ligt dat percentage nog een stuk hoger. Op de oppervlakte van die vreemde voorwerpen kunnen bacteriën een biofilm vormen. Ze gaan aan elkaar en aan het materiaal kleven waardoor antibiotica moeilijker doorgang vinden en vormen een film die bacteriën beschermt tegen de reactie van het immuunsysteem. Om de infectie onder controle te brengen, is het daarom soms nodig het vreemd materiaal te verwijderen. Sinds januari 2016 is er een maandelijks overlegmoment tussen de dienst orthopedie en de afdeling Infectieziekten om de ingewikkelde en moeilijkere gevallen te bespreken. Dit maakt het mogelijk chirurgische en infectiologische expertise te bundelen in het kader van een optimale patiëntenzorg. Er komt bovendien een intensieve samenwerking met de diensten medische microbiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde aan te pas.

Uitgebreide samenwerking

Zowel de diagnose als de behandeling van prothese-infecties of infecties na ernstige blessures kan complex zijn. Indien nodig betrekken de specialisten van de dienst orthopedie ook andere chirurgen bij het maandelijkse interdisciplinaire overlegmoment. Tijdens dit overleg bespreken de specialisten het behandelingsplan van de patiënten. De samenwerking wordt nog verder doorgetrokken in een nauwgezette opvolging van de opgenomen patiënten met wederzijdse consultaties tussen de betrokken disciplines en in parallelle consultaties van ambulante patiënten op de poliklinieken orthopedie en infectieziekten. De aanwezigheid van een plastisch chirurg laat toe om specifieke problemen nog doeltreffender aan te pakken. Verder hoopt het multidisciplinaire septische orthopedieteam ingewikkelde infecties in de toekomst te behandelen op een afzonderlijke gespecialiseerde verpleegeenheid en heeft het de ambitie de overlegmomenten te kunnen openstellen voor externe artsen zodat deze probleemgevallen kunnen voorleggen aan een omvangrijk team.