Back to top

Wist je dat de ene reuma de andere niet is?

5 april 2019
Reumatologie

Eigenlijk bestaat er niet zoiets als ‘reuma’, wel een hele brede waaier aan aandoeningen die tot de specialiteit van de reumatologie behoren. Omdat die onderling sterk van elkaar kunnen verschillen en er van persoon tot persoon ook nog eens anders kunnen uitzien, ligt snel een correcte diagnose stellen niet altijd voor de hand. Nochtans is dat heel belangrijk. Tegenwoordig zijn veel reumatische aandoeningen heel goed te behandelen, maar er snel bij zijn is de boodschap.

Hele brede waaier

Tot de jaren 70 moest je voor de behandeling van alles wat met het bewegingsapparaat van je lichaam (je skelet, gewrichten en skeletspieren) te maken had bij een orthopedist gaan aankloppen. Hoewel ‘reuma’ dus eigenlijk niet bestaat, is er sindsdien wel sprake van ‘reumatologie’ als een aparte medische specialiteit. Bij een reumatoloog kan je eigenlijk met een hele brede waaier van reumatologische aandoeningen terecht. Zeker bij onze drie specialisten, die zich zowel in de meest gekende vormen zoals artrose en osteoporose verdiepen als in de zeldzamere vormen.

Moeilijk te herkennen

Alleen is het niet altijd even makkelijk om die aandoeningen als reuma te herkennen. In tegenstelling tot wat veel mensen nog steeds denken, komt reuma bijvoorbeeld niet noodzakelijk met de leeftijd. Je kan zelfs met reuma geboren worden. Bij reuma denk je ook eerst en vooral aan stijve, pijnlijke, gezwollen gewrichten, maar er zijn ook reumatische systeemziekten, zeldzame vormen van reuma waarbij het afweersysteem je eigen lichaam begint aan te vallen. Die veroorzaken niet eens altijd gewrichtsproblemen. Ze kunnen net zo goed je hart, longen, darmen, huid of ogen treffen. Bovendien kan dezelfde aandoening er bij de ene patiënt ook nog eens helemaal anders uitzien dan bij de andere.

Onder controle houden

Om die redenen kan het dus best lang duren voor je bij de reumatoloog terechtkomt. Nochtans is een snelle, correcte diagnose belangrijk. De medicatie is er de voorbije jaren met zulke grote sprongen op vooruitgegaan, dat we de meeste vormen van reuma nu heel goed kunnen behandelen. We kunnen ze nog niet genezen, maar wel onder controle houden en bij zo’n 80% van onze patiënten lukt dat volledig ambulant. Zo lang je de medicatie neemt, kan je dan een vrij normaal leven leiden. Soms is het wel even zoeken naar de medicatie die jou het beste helpt en we willen je natuurlijk helpen voor de reuma de kans krijgt om je gewrichten permanent te beschadigen. Hoe sneller we weten welk soort reuma je hebt, hoe beter dus.

Kennis vooruithelpen

Om snel tot een juiste diagnose te komen, werken onze reumatologen onderling nauw samen, maar ook met de specialisten van andere diensten, onder meer Fysische geneeskunde en revalidatie en Orthopedie. Met die laatste geldt de afspraak dat een reumatoloog elke patiënt die daar verschijnt met een breuk zonder dat daar een val of ongeval aan voorafging, controleert op osteoporose. Zo glipt niemand door de mazen van het net. Ook met de universitaire ziekenhuizen en internationale organisaties onderhouden de reumatologen trouwens nauwe contacten. Zo kunnen ze zelf ook meewerken om de kennis over de aandoeningen en de behandelingsmogelijkheden vooruit te helpen.

Sterk verfijnde diagnosemogelijkheden

De diagnosemogelijkheden zijn de laatste jaren gelukkig ook sterk geëvolueerd. De technologie van de toestellen voor een echografie van spieren en skelet is sterk verfijnd en ook de analyse van bloedafnames in het laboratorium lukt steeds correcter. Als enige ziekenhuis in West-Vlaanderen beschikken we bovendien over een ‘capillaroscoop’. Gebeurt het soms dat je vingers wit of blauw verkleuren? Met dit toestel kan de reumatoloog heel snel en makkelijk nagaan of dat bij jou gewoon een onschuldig fysiek kenmerk is, zoals bij de meeste mensen, of toch door een ernstigere aandoening komt.   

Vernieuwde polikliniek

Kom je op consultatie, dan zal je zien dat we onze hele polikliniek in een nieuw jasje steken. We vervangen de grote wachtzaal door twee kleinere en daar zullen ook reumamonitoren komen. Tijdens het wachten zal je daarin al een paar gegevens kunnen ingeven, zodat je behandelende arts die bij de start van de consultatie meteen al heeft.

Reumaverpleegkundige staat paraat

Eens je bij ons in behandeling bent, mag je rekenen op onze reumaverpleegkundige. Zij geeft je meer uitleg over je aandoening, ze helpt je bij de opstart van je medicatie en ook met vragen kan je steeds bij haar terecht. Ook onze reumatologen reserveren elke week trouwens wat tijd voor noodgevallen. Zo kunnen ze jou binnen de week zien als je een plotse opstoot van je ziekte krijgt, maar ook iemand die dringend is doorverwezen door een andere arts.

Besef doen groeien

Want … zo snel mogelijk de juiste diagnose stellen is heel belangrijk, weet je nog? Om dat besef te doen groeien en mensen bewuster te maken van wat ‘reuma’ eigenlijk inhoudt, zetten onze reumatologen zich ook actief in voor ‘Hand in hand: samen tegen reuma’. Die organisatie steunt ook het verder onderzoek naar reuma en reumabehandelingen. Als het zou lukken om snel tot nog preciezere diagnoses te komen en zo op tijd de juiste behandeling te vinden, dan hopen de reumatologen dat reuma genezen in de toekomst mogelijk zou worden.