Back to top

Wereldprimeur: op maat gemaakt heupimplantaat geplaatst via voorste toegangsweg

29 maart 2019
Op maat gemaakt heupimplantaat

Op 2 november 2018 is dr. Maxence Vandekerckhove, staflid van onze dienst Orthopedie op campus Sint-Jan, er voor het eerst in geslaagd een op maat gemaakt heupimplantaat te plaatsen via de voorste toegangsweg. Een wereldprimeur! Gezien de grootte van het implantaat en de vele schroeven, die plaatsing in verschillende richtingen vereisen, achtten vele chirurgen het onmogelijk om dit via deze toegangsweg op een veilige manier te realiseren.

Grote expertise

In 2012 plaatste het heupteam voor het eerst een totale heupprothese via de voorste toegangsweg op campus Sint-Jan. In de loop der jaren bouwde het team een grote expertise op in uitdagende revisiechirurgie van de heupkom en het dijbeen via deze spiersparende toegangsweg. Op 2 november 2018 is dr. Maxence Vandekerckhove er voor het eerst in geslaagd om deze aanpak te hanteren voor de plaatsing van een op maat gemaakt implantaat. In februari 2019 volgde reeds een tweede dergelijke ingreep.

Succesvolle uitvoering

De plaatsing van een op maat gemaakt implantaat via de voorste toegangsweg is een wereldprimeur. Door de grootte van het implantaat en de vele schroeven, die plaatsing in verschillende richtingen vereisen, achtten vele chirurgen het onmogelijk om zo’n implantaat via die toegangsweg op een veilige manier te plaatsen. De grote expertise binnen het heupteam vormde een goede voorbereiding voor deze ingreep en de succesvolle uitvoering bewees dat het mogelijk is om ook deze complexe revisiechirurgie via de voorste toegangsweg te verrichten.

Meervoudig voordeel

De reden om een op maat gemaakt implantaat via de voorste toegangsweg te plaatsen, is meervoudig: de patiënten zo snel mogelijk weer op de been krijgen en het complicatierisico beperken. Er is steeds meer bewijs dat de onmiddellijke revalidatie sneller verloopt en dat het risico op ontwrichting kleiner is na een eerste plaatsing van een kunstheup via de voorste toegangsweg in vergelijking met de andere toegangswegen. Ook voor een heroperatie toont een vergelijkende studie aan dat zowel de complicatiekans tijdens de opname als de kans op een heroperatie vanwege ontwrichting beduidend lager is bij gebruik van een voorste in plaats van een achterste toegangsweg.

Belgisch fabricaat

Een Belgische firma uit Leuven is gespecialiseerd in de technologie om deze implantaten op maat te maken. Zij printen, op basis van CT-beelden en in overleg met de chirurg, een reconstructie van de bestaande situatie, een proefmodel en het definitieve Custom Made Implant. Het definitieve implantaat is vervaardigd uit titanium, een materiaal dat het lichaam goed verdraagt, wat ingroei mogelijk maakt. De chirurg gebruikt dit om de bekkenring te herstellen door het defect tussen het schaambeen/zitbeen en het darmbeen te overbruggen. Ondertussen is het ook mogelijk om het centrum van rotatie perfect te herstellen, waardoor de heup terug een normale werking kan ontwikkelen.

Ernstig botdefect

Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor zo’n op maat gemaakt implantaat? In bepaalde gevallen ontstaat er na meerdere ingrepen of na ontstekingen een ernstig botdefect in de heupkom. De klassieke vervangimplantaten volstaan daardoor niet meer en een op maat gemaakt implantaat kan dan een oplossing bieden, in het bijzonder wanneer contactverlies is opgetreden in de bekkenring. Op maat gemaakte implantaten vinden meer en meer toepassing in complexe revisies van de heupkom. Voor bepaalde defecten is ook terugbetaling voorzien.