Back to top

Werelddag Reuma 12 oktober

Wereld Reumadag 12/10

Reuma of artritis treft wereldwijd miljoenen mensen, en niet alleen ouderen, zoals velen denken. Op de Werelddag Reuma brengen we deze aandoening graag eens extra onder de aandacht. Er zijn gelukkig steeds meer doeltreffende behandelingen voor reuma, maar tijdig tot een juiste diagnose komen blijft wel belangrijk.

Artritis?

De verklaring van het woord 'artritis' moeten we in het Grieks gaan zoeken. Het Griekse ‘arthron’ betekent gewricht en ‘itis’ geeft aan dat er sprake is van een ontsteking. Deze aandoeningen zijn zelden levensbedreigend, maar ze kunnen wel een enorme impact hebben op iemands levenskwaliteit. Eigenlijk gaat het trouwens niet om een aparte aandoening, maar is artritis veeleer een symptoom van een onderliggende ziekte: reumatoïde artritis, bijvoorbeeld, of jicht, spondylartropathie, psoriasisartritis, lupus ...

Het idee leeft nog sterk dat 'reuma' of 'artritis' vooral oudere mensen treft. Niets is minder waar: veel reumatische ziektes kunnen op elke leeftijd tot uiting komen, en dat kan zelfs bij jonge kinderen. Gelukkig zijn deze aandoeningen wel steeds beter behandelbaar.

Niet uitstellen! Je arts bellen.

Een snelle en correcte diagnose is een belangrijke eerste stap, natuurlijk bij voorkeur voordat je onherstelbare gewrichtsschade oploopt. Daarom behield de campagne van de EULAR (European League Against Rheumatism) hetzelfde thema als vorig jaar: 'Niet uitstellen! Je arts bellen.'.
Het is een duidelijke oproep, zowel naar patiënten als artsen of andere zorginstanties toe. De eerste tekenen van artritis? Wacht dan niet om de juiste hulp in te schakelen.

Steeds meer behandelingsmogelijkheden

Als de juiste diagnose gesteld is en het gaat wel degelijk om een vorm van reuma, dan is het tijd voor behandeling. De diverse behandelingsmogelijkheden die er nu al zijn, breiden nog elk jaar uit met nieuwe en verbeterde opties. Mogelijk is een inspuiting in het gewricht aangewezen,  maar er bestaan ook steeds meer verschillende vormen van medicatie, zoals synthetische DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs, vrij vertaald: antireumatische medicijnen die de ziekte omzetten), biologische DMARDs of small molecules, …

Stadium van ‘remissie’ bereiken

Jammer genoeg gaat het niet om genezende medicijnen, maar als we de juiste vorm van therapie vinden, lukt het bij de meeste patiënten wel om het stadium van 'remissie' te bereiken. In dit stadium wijst alles erop dat de ziekte niet meer actief is en dus ook geen nieuwe gewrichtsschade meer aanricht. Als patiënt moet je de medicatie wél blijven gebruiken, want als je stopt, steekt de ziekte op termijn wellicht weer de kop op.

Aandacht voor de patiënt

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te achterhalen wat de meest doeltreffende medicatie is, maar daar blijft het niet bij. Gezien de mogelijke impact op je levenskwaliteit willen we ook aan andere bijkomende aspecten van de ziekte de nodige aandacht besteden. Als patiënt moet je voldoende en de juiste informatie krijgen over je ziekte en we geven je in de mate van het mogelijke een toekomstperspectief. Heb je begeleiding of aanpassing nodig op school, op het werk of in je vrijetijdsbesteding, dan staan we je daarin zo goed mogelijk bij. Tot slot brengen we tijdens een consultatie ook de moelijker bespreekbare thema’s aan bod, zoals bijvoorbeeld de psychologische impact van de aandoening.

Op deze websites kan je alvast meer info vinden:

Zit je met vragen of maak je graag een afspraak? Neem gerust contact op met onze dienst Reumatologie.