Back to top

Welkom op onze nieuwe dienst Intensieve Zorgen

19 september 2023

Vanaf 19 september verhuisden Intensieve Zorgen 1 & 2 naar twee gloednieuwe verpleegeenheden op onze 14e verdieping. Naast een hoogtechnologische inrichting en de geavanceerde zorg staat de patiënt centraal in al zijn facetten met onder andere stille boxen, geborgen spreekkamers en rooming-in opties voor familieleden.

Patiënten komen op de dienst Intensieve zorgen terecht via interne en externe doorverwijzing of via onze dienst Spoedopname, die erkend is als supra-regionaal traumacentrum. Intensieve zorgen verzorgt jaarlijks meer dan 2250 kritisch zieke patiënten die intensieve medische bewaking of behandeling nodig hebben. Het uitgebreide team behandelt bovendien zowel volwassenen als kinderen met complexe ziektebeelden vanuit de zeer ruime regio en zelfs van buiten de landsgrenzen.

De dienst telt 45 bedden verdeeld over drie verpleegeenheden. De twee gloednieuwe verpleegeenheden zijn gehuisvest op de veertiende verdieping van ons ziekenhuis. De derde verpleegeenheid intensieve zorgen bevindt zich op de zesde verdieping. Op de vijftiende verdieping richtten we kantoren en een opleidingslokaal in. Alle technische installaties, zoals voorzieningen voor verse gefilterde lucht en de kameroproepen, koeling van de patiëntboxen, data-aansluitingen, aparte elektriciteitsvoorziening en waterverzachting voor dialyse, bevinden zich op het dak.

Geavanceerde intensieve zorg

De afdeling is afgestemd op de belangrijkste kernaspecten van geavanceerde intensieve zorg.

Diensthoofd dr. Bram Dewulf is enthousiast: “Met deze nieuwbouw creëren we een innovatieve omgeving die ook rust en comfort biedt - zowel voor de patiënt als voor de onmisbare handen aan het bed. Ondanks alle hoogtechnologische apparatuur verliezen we nooit het holistische aspect uit het oog. Kritisch zieke patiënten en hun naasten hebben hier toegang tot een breed scala aan expertise en geïntegreerde zorg, waarbij een gedreven team er dagelijks naar streeft de best mogelijke behandeling op de meest zorgzame manier aan te bieden.”

Technisch Directeur Franky Gotelaere speelde met zijn technisch team een belangrijke rol in de uitvoering van dit bijzonder complexe project: "De twee nieuwe verpleegeenheden tellen elk veertien boxen, waarvan de helft voorzien van een hygiënesas en de andere helft van directe toegang. De gesloten boxen kunnen met een druk op de knop in onder- of bovendruk geplaatst worden. Via doorgeefkasten kunnen ze hygiënisch bevoorraad worden zonder dat medewerkers de box moeten betreden en zich voortdurend moeten omkleden. De boxen zelf zijn uitgerust met ultramoderne bedden en voorzien van de meest recente technologieën en apparatuur.”

Fysieke en mentale behoeften van patiënt staan centraal

In het patiëntgerichte ontwerp staan de fysieke en mentale behoeften van de patiënt centraal. Boxen met stille schuifdeuren en ventilatie, slimme patiëntbewakingssystemen en monitoring sluiten aan bij de helende omgeving. Natuurlijk licht, uitzicht op het Brugse Ommeland, plafondklimaatregeling, een modern bed met alternerende matras, een comfortabele zitzetel en rustgevende kleuren bevorderen het herstel. De zorgunits kunnen snel aangepast worden om verschillende types patiënten of apparatuur te accommoderen.

De dienst erkent het belang van familie in het herstelproces. Dicht bij de patiënten bevinden zich een aantal familieruimtes: een ruime en moderne wachtzaal met lockers, een gespreksruimte met overnachtingsfaciliteiten en een aparte wachtzaal voor voorbereiding van kinderen die op bezoek komen.

Ergonomie en efficiëntie voor medewerkers

De ruimtes zijn ook ontworpen met het oog op de ergonomie en efficiëntie voor het personeel, inclusief betere toegang tot apparatuur, informatie en patiënten. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen verschillende medische professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, therapeuten en andere specialisten.

Veiligheid is een topprioriteit. Dit betreft zowel de fysieke veiligheid (zoals valpreventie en brandveiligheid) als medische veiligheid (zoals systemen om medicatiefouten te voorkomen). Het gebruik van glaspartijen tussen de boxen stelt zorgverstrekkers in staat om de naastliggende boxen verder te observeren en desgewenst hulp te bieden of in te roepen. Naast de vele technische bewakingsinstallaties geeft dit een geruststellend gevoel aan de artsen en verpleegkundigen. Om privacy-redenen kunnen de glaspartijen met een simpele drukknop geblindeerd worden. De centrale observatie units in de gang bieden ook perfect toezicht op de patiënten.

Dr. Bram Dewulf: “Deze hooggespecialiseerde afdeling belichaamt de visie van voortdurende toewijding aan het bieden van de best mogelijke, geavanceerde zorg aan kritisch zieke patiënten. Tegelijkertijd fungeert deze als een naadloze aanvulling op de hoogstaande medische en paramedische zorgen die al in ons referentieziekenhuis worden aangeboden.”