Back to top

We zetten het belang van borstvoeding in de schijnwerpers

2 oktober 2019

Naar aanleiding van de ‘Week van de Borstvoeding’ zet België van 29 september tot 5 oktober het belang van borstvoeding opnieuw in de schijnwerpers. De campagne benadrukt het belang van een gezinsvriendelijk beleid rond jonge ouders: borstvoeding geven doe je immers niet alleen!

Babyvriendelijk ziekenhuis

Als je borstvoeding geeft, dan is de steun van je omgeving en een netwerk van deskundige hulpverleners van groot belang. Bij ons vind je een babyvriendelijk ziekenhuis. Zowel campus Sint-Jan als campus Henri Serruys zijn houder van het BFHI-kwaliteitslabel van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF (BHFI staat voor baby friendly hospital initiative).

Deskundige begeleiding

We zetten sinds jaren in op deskundige begeleiding bij borstvoeding. Dat begint bij goed informeren tijdens de zwangerschapsconsultaties en infoavonden. In het verloskwartier, net na de geboorte, zetten we de mama dan al meteen op weg om haar baby de borst te geven. Vroeg starten met de borstvoeding, binnen een uur na de geboorte, heeft een dubbel voordeel:

 • Het beschermt de pasgeborene tegen infecties.
 • Het verhoogt de kans dat je de borstvoeding met succes kan verderzetten.

10 vuistregels

Motivatie, informatie, hulp en praktische steun zijn de pijlers van het borstvoedingsbeleid tijdens je verblijf op de materniteit. Hierbij passen onze vroedvrouwen en lactatiekundigen de ‘10 vuistregels voor een succesvolle borstvoeding’ van de WHO toe.

De 10 vuistregels in het kort:

 1. Een goed borstvoedingsbeleid
 2. Deskundige begeleiding
 3. Voorlichting aan aanstaande ouders
 4. De eerste borstvoeding kort na de bevalling
 5. Goed aanleggen en zo nodig kolven
 6. In principe geen bijvoeding
 7. Moeder en kind bij elkaar
 8. Borstvoeding op verzoek van de baby
 9. Geen speen of fopspeen
 10. Samenwerking met borstvoedingsgroepen

Borstvoedingszorg op maat

De medewerkers van de diensten Maternale Intensieve Zorgen (MIC) en Neonatale intensieve zorgen (NICU) verlenen op hun beurt borstvoedingszorg op maat aan de moeders en baby’s die met specifieke medische problemen te kampen krijgen.

Project Moederzorg

Om de zorg naadloos te laten overgaan naar de thuisomgeving, is het project ‘Moederzorg’ opgestart. Dat stimuleert een goede samenwerking met de thuisvroedvrouwen en andere belangrijke partijen uit de zorgverlening in de regio.

Borstvoedingsverlof en -pauzes

Ook onze eigen medewerkers laten we trouwens niet in de steek. In 2019 introduceerden we het borstvoedingsverlof en ook borstvoedings- of afkolfpauzes en andere kolffaciliteiten behoren tot de mogelijkheden. 

Infostanden en lezingen

Om dit alles in de kijker te zetten, voorzien we tijdens de ‘Week van de Borstvoeding’ infostanden in de inkomhal van zowel campus Sint-Jan als Henri Serruys. Voor leerlingen vanaf 16 jaar van de scholen uit de regio organiseren we op campus Henri Serruys een lezing met infosessie, in samenwerking met Kraamcentrum de Wieg.