Back to top

We rollen de rode loper uit voor verpleegkundig talent

20 januari 2020
Rol de rode loper uit voor verpleegkundig talent

De gewijzigde bacheloropleiding verpleegkunde riep binnen ons ziekenhuis heel veel vragen op, vooral naar begeleiding van de studenten toe. Het leek ons de ideale gelegenheid om de stagewerking volledig te herzien en zowel studenten als mentoren een stevig houvast te geven.

Gewijzigde opleiding

Sinds academiejaar 2016-2017 is de bacheloropleiding verpleegkunde van drie naar vier jaar gegaan. Dat riep heel wat vragen op bij ons management en onze verpleegeenheden.
Vooral bij onze mentoren die de stagiair-verpleegkundigen onder hun vleugels voelden we behoorlijk wat onzekerheid over de gewijzigde opleiding en de bijhorende begeleiding.

Wij zagen er de ideale gelegenheid in om onze volledige stagewerking voor bachelorstudenten eens onder de loep te nemen.

Samenwerking met hogescholen

Om de stagewerking grondig te hertekenen, ging ons departement verpleegkunde een nauwe samenwerking aan met de verschillende hogescholen die de opleiding verpleegkunde aanbieden.

De voornaamste wijziging? De focus van de stagewerking ligt niet langer op het vierde opleidingsjaar.
We legden verschillende accenten voor elk opleidingsjaar, tekenden de rol uit die de mentoren in het traject spelen en kaderden de autonomie van de vierdejaarsstudent verpleegkunde.  

Perfecte match

Bij de hervorming van onze stagewerking konden deze elementen op de nodige aandacht rekenen:

  • Een boeiende stageplaats.
  • Stagebegeleiding op maat.
  • Een uitdagende leeromgeving.
  • Alternatieve stagevormen, zoals managementstages en trajectstages, aanbieden.

Omdat we alles perfect afstemden met de hogescholen, vormt het resultaat zowel inhoudelijk als op het vlak van begeleiding een perfecte match tussen het onderwijs en het werkveld zelf.

Gebruiksvriendelijke tool

Uit al die inspanningen distilleerden we een poster. Deze gebruiksvriendelijke tool kunnen onze mentoren gebruiken als leidraad voor de stages van bachelorstudenten verpleegkunde.
We plaatsen daarin de verwachtingen die we per opleidingsfase aan de studenten stellen en de verschillende rollen die onze mentoren daarin moeten opnemen tegenover elkaar.

Stagebundel

We stelden daarnaast ook een stagebundel samen. Daarin kan de mentor per opleidingsfase zien wat deze van een student mag verwachten, maar ook wat het ziekenhuis van de mentor mag verwachten.
We hebben er trouwens voor gezorgd dat de bundel ook voor andere verpleegkundigen (niet-mentoren) op de afdelingen duidelijk en gebruiksvriendelijk is.

Vakkundige begeleiding

Tot slot goten we alles in een (verplichte) opleiding voor alle mentoren. Daarin leren ze de stagebundel correct gebruiken en krijgen ze de nodige informatie over de veranderde bacheloropleiding.
Ze leren met andere woorden bachelorstudenten begeleiden volgens de afspraken die ook met de hogescholen gemaakt zijn.

 

De bedoeling van dat alles? De rode loper uitrollen voor verpleegkundig talent!

Rode loper voor verpleegkundigen
Rode loper voor verpleegkundigen