Back to top

We luisteren naar jou op onze dienst Neus-, keel- en oorziekten

30 oktober 2020

Door de jaren heen kreeg onze dienst Neus-, keel- en oorziekten (NKO) de kans om een steeds grotere rol op te nemen in onze ruime regio. Een rol die we zo goed mogelijk willen vervullen door ons steeds sterker te specialiseren en binnen en buiten ons ziekenhuis nauwe samenwerkingen aan te gaan.

Verschillende specialiteiten

Onze NKO-dienst bestaat al meer dan 100 jaar en is in die tijd heel sterk gegroeid. Dat geeft ons de mogelijkheid om ons binnen het NKO-vakgebied steeds meer te verdiepen in verschillende specialiteiten. Elk van onze NKO-artsen legt daarin eigen accenten en buigt zich over andere deelgebieden. Zo willen we de NKO-zorg binnen onze regio waar mogelijk of nodig aanvullen en de samenwerking met andere ziekenhuizen in Noord-West-Vlaanderen steeds verder versterken.

Sterk team

Hoewel de consultatiedienst centraal werkt voor alle neus-, keel- en ooraandoeningen plannen we de afspraken zoveel mogelijk bij de juiste specialist in. Een uitgebreid, sterk team van secretariaatsmedewerkers, audiologen, logopedisten, verpleegkundigen en logistieke medewerkers ondersteunt ons artsenteam. Ook zij zijn flexibel en gemotiveerd en spenderen heel wat tijd en energie aan bijscholing in onze diverse specialisaties. Bij de flexiteamleden die ons ondersteunen in drukkere periodes kunnen we trouwens op heel wat inzet en enthousiasme rekenen.

Vernieuwde dienst

Omdat onze dienst bleef groeien en ook technologisch steeds verder evolueerde, was deze een vijftal jaar geleden aan grondige verbouwingen toe. We beschikken over de nieuwste technologieën en digitale mogelijkheden. Centraal vind je ons secretariaat, met daarrond negen consultatieruimtes, een vergaderzaal, cabines voor gehoortesten en kamers met apparatuur voor evenwichtsonderzoek. We hebben er ook een eigen operatiezaal. Daar kunnen we kleinere ingrepen uitvoeren, zodat we het operatiekwartier voor de meer ingrijpende chirurgie kunnen reserveren. In dat operatiekwartier beschikken we natuurlijk net zo goed over de nieuwste mogelijkheden, zoals robotchirurgie.

Nauwe samenwerkingen

Met heel wat andere diensten binnen onze ziekenhuizen werken we nauw samen rond diverse aandoeningen.

Dienst Samenwerking

Anatomopathologie

Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum

Endocrinologie

Schildkliermultidisciplinariteit

Fysische geneeskunde

 

Vertigoteam, gang- en valproblematiek

Genetische consultatie

Cochleair implantaat (CI-)team
Huidziekten

Allergieteam

Kindergeneeskunde
 • Aangeboren gehoorstoornissen en screening
 • Allergieteam
  • Voedingsprovocatie
 • Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Cochleair implantaat (CI-)team
 • Luchtwegproblematiek bij kinderen
 • Trilhaarbiopsieën

Klinische psychologie

 

 • Cochleair implantaat (CI-)team
 • Vertigoteam

Laboratoriumgeneeskunde

 

Allergieteam
Longziekten
 • Allergieteam
 • Slaapapneu en snurken
 • Stenting van de luchtpijp

Oncologisch centrum

Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum
Oogziekten
 • Allergieteam
 • Cochleair implantaat (CI-)team
 • Traanwegkliniek

Neonatologie

 

 

 

 • Aangeboren gehoorstoornissen en screening
 • Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Cochleair implantaat (CI-)team
 • Luchtwegproblematiek bij kinderen
 • Trilhaarbiopsieën
Neurochirurgie

Endoscopische schedelbasischirurgie via de neusholte

Neurologie

 

 • Geur- en smaakkliniek
 • Slaapapneu en snurken
 • Vertigoteam, gang- en valproblematiek
Nucleaire geneeskunde

Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum
 • Hemifaciale microsomie en oorschelpreconstructie
 • Schisisteam
 • Slaapapneu en snurken
Radiologie
 • Oncologische vergaderingen
 • Otologische vergaderingen

Ons vertigoteam

Een van de recentere projecten is het vertigoteam. Daarin bundelen een NKO-arts, neuroloog en klinisch psycholoog hun kennis om de oorzaak van evenwichts- en duizeligheidsklachten sneller te achterhalen. Want vertigoklachten kunnen heel wat verschillende oorzaken hebben en vragen vaak heel gericht onderzoek om tot de juiste diagnose te komen.

Ons allergieteam

Het allergieteam bestaat al sinds 2015 en dient ook om ingewikkelde allergieproblemen vanuit verschillende specialismen te kunnen aanpakken. Door de consultatiemomenten op dezelfde dag te plannen, kan je als patiënt op één dag verschillende specialisten zien. Heb je allergieklachten, maar weet je niet goed bij welke specialist je daarmee moet aankloppen? Dan kan je naar de allergietelefoon bellen. Zij zetten je op het goede pad.

Onze geur- en smaakkliniek

Nog een sterke en in België vrij unieke samenwerking is onze geur- en smaakkliniek. De gevolgen van geur- en smaakverlies mogen we niet onderschatten. Je levenskwaliteit kan daar sterk onder lijden. In onze geur- en smaakkliniek gaan we na om welke aandoening het precies gaat en wat de oorzaak is. We geven je ook een idee van de verbetering die je mag verwachten van een behandeling, zowel naar levenskwaliteit (lekker eten) als veiligheid (gasgeur op tijd ruiken) toe.

We betrekken je erbij

Waar we vooral willen op inzetten, is jou als patiënt veel sterker betrekken bij de zorgverlening en behandeling die je van ons krijgt. Door je inzage te geven in je digitale dossier en je te laten meekijken bij de onderzoeken, bijvoorbeeld. Ben je sinusitispatiënt? Dan bieden we je de sinusitisapp aan om je te helpen trouw je therapie te volgen. Zo kunnen wij ook beter inschatten of de behandeling de gewenste resultaten oplevert. Bij heel wat andere aandoeningen, zoals vertigo of allergie, houden we aan de hand van vragenlijsten in de gaten of de behandeling geen te grote gevolgen heeft voor je levenskwaliteit. Daarnaast helpen ze ons om na te gaan of we op het juiste spoor blijven.

Samenbrengen

We organiseren ook verschillende patiëntenbijeenkomsten. Zo houdt het Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum elk jaar een ontmoetingsdag, waar patiënten onderling en met het zorgteam ervaringen kunnen uitwisselen. De zelfhulpgroep ‘Klankbord’ is nog een initiatief dat van hen uitgaat. In het najaar van 2019 bracht ook het CI-team voor het eerst kandidaten voor een CI en patiënten die er al een hebben samen. Nu meer mensen in aanmerking komen voor zo’n implantaat door versoepeling van de terugbetalingsvoorwaarden, zal het hier net zo min bij de ene keer blijven.

De toekomst

Met dit soort initiatieven willen we onze zorg naar de toekomst toe steeds sterker op jouw noden en behoeften als patiënt afstemmen, terwijl we ons steeds verder blijven specialiseren en natuurlijk de technologische evoluties op de voet blijven volgen.