Back to top

Wat houdt een ooglidoperatie in?

28 september 2020
Ooglidchirurgie
Ooglidchirurgie

Je hebt twee soorten ooglidoperaties. Je kan zo’n operatie laten uitvoeren om je ogen en gezicht een frissere, jongere uitstraling te geven, maar sommige mensen hebben de ingreep ook echt nodig omdat ze bijvoorbeeld niet meer goed zien of omdat hun wimpers tegen de oogbol schuren door te sterk doorhangende oogleden. We vertellen je wat meer over beide soorten.

Correctie om er beter uit te zien

Je kan zowel je bovenste als je onderste oogleden laten corrigeren, soms zelfs in één enkele ingreep. Is er ook een medische reden, dan kan je oogarts een dossier samenstellen dat je ter goedkeuring kan indienen bij de mutualiteit. Er moet wel een goede reden voor zijn die je arts aan de hand van foto’s en onderzoek voldoende kan bewijzen. Zeggen dat je een drukkend gevoel ondervindt ter hoogte van je ogen volstaat dus niet.  

De bovenste oogleden

De meeste schoonheidsoperaties van de bovenste oogleden bestaan uit verwijdering van huidteveel, dat meestal het gevolg is van het verouderingsproces. De vezels van de huid verliezen hun veerkracht en in combinatie met de zwaartekracht en verdunning van de bovenste laag van de huid wordt je huid losser. Vaak verslappen tegelijk de weefsels onder je huid, waardoor het vetweefsel begint uit te puilen. Bij jonge mensen komt dit niet veel voor, al is het niet onmogelijk. Je kan er een erfelijke aanleg voor hebben of sommige ziektes kunnen het ook veroorzaken.

De operatie blijft meestal beperkt tot de verwijdering van een beetje huid en spier. Soms ook wat vet als dat te veel uitpuilt of een mooier resultaat oplevert. Je chirurg bepaalt voor jou persoonlijk hoeveel huid, spier en vet deze best weghaalt. Het is wel belangrijk om niet te veel weg te halen, want dan bestaat het risico dat je je ogen niet goed meer kan sluiten. Dat kan tot pijnlijke droge ogen leiden. Er is dan een extra correctie-ingreep nodig om schade aan je hoornvlies en problemen met je gezichtsvermogen te vermijden. Het litteken zal je chirurg zoveel mogelijk in je oogplooi verbergen, zodat het onzichtbaar is als je ogen open zijn. Als je ook huidteveel hebt naast je ogen en vooral als ook je wenkbrauw doorzakt, zal je litteken misschien toch een beetje buiten de plooi vallen. Dan kiest de chirurg er mogelijk voor om ook je wenkbrauw te verhogen. Het definitieve resultaat zie je pas na enkele maanden. Is er dan toch nog een huidteveel? Dan kan de chirurg dat wellicht in een bijkomende ingreep via dezelfde insnede verwijderen.

De onderste oogleden

Operaties van de onderste oogleden die geen medische reden hebben, zijn meestal om wallen weg te nemen. Dat zijn doorgaans vetuitstulpingen. Ze ontstaan gewoonlijk om dezelfde reden als doorhangende bovenste oogleden: huidteveel door veroudering en vetweefselverzakking. Bij sommige mensen is het vlies dat het vetweefsel op zijn plaats houdt gewoon heel zwak. Het kan het dan al op jonge leeftijd begeven, met wallen tot gevolg. Het teveel aan huid ontstaat dan omdat het uitpuilende vet op korte tijd vaak zwelt en ontzwelt onder invloed van het vochtgehalte in hun lichaam. Bij een minderheid van de patiënten bestaat de correctie van de onderste oogleden enkel uit het wegnemen van huid.

Correctie die medisch nodig is

Daarnaast is er natuurlijk ooglidchirurgie die echt nodig is om medische redenen. Omdat de oogleden het gezichtsvermogen hinderen, bijvoorbeeld, of oogirritaties veroorzaken of de spieren overbelasten. Tot slot kunnen er zich ook tumoren op de oogleden vormen die verwijderd moeten worden. Voor dat soort operaties kan je doorgaans wel op gedeeltelijke of volledige terugbetaling rekenen. Soms is daarvoor ook goedkeuring nodig van de mutualiteit, onder meer op basis van foto’s.

Ptosis

Heb je een ptosis, dan is er meer aan de hand dan enkel huidteveel. De spier die je ooglid optilt, is dan verslapt. Ze is ofwel zelf uitgerafeld of de peesplaat waarmee ze vasthangt aan je ooglid is dat. Je ooglid gaat dan ook doorhangen, soms zelfs tot over je pupil. Je natuurlijke oogplooi komt hoger te liggen en verdwijnt soms helemaal. Ook dit komt meestal door veroudering, al zijn er ook een aantal andere oorzaken mogelijk, zoals spierverlamming, een zenuwaandoening of het kan zelfs komen door langdurig harde contactlenzen te dragen. Bij de operatie zal de chirurg je spier inkorten en terug vasthechten. Dat gebeurt onder lokale verdoving omdat je af en toe de ogen moet kunnen openen om te zien of het ooglid op de juiste hoogte hangt. Heb je ook nog huidteveel, dan verwijdert de chirurg dat ook meteen.

Ectropion

Als je een ectropion hebt, betekent dit dat je onderste ooglid naar buiten plooit, omdat het te lang of te elastisch geworden is. De rode binnenzijde van je ooglid, die normaal gezien beschermd weggestoken zit, wordt dan zichtbaar en staat bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Vaak geeft dit irritaties, roodheid of tranende ogen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, met onder meer ook opnieuw veroudering als een van de mogelijkheden. In dit geval zal de chirurg je ooglid met een operatie opnieuw aanspannen.

Entropion

Nog vervelender is een entropion, want dan draait je ooglid naar binnen. De wimpers wrijven dan tegen je oogbol aan en dat geeft pijn, krassen en littekens en verminderd zicht. Ouderdom is terug een van de mogelijke oorzaken en de chirurg kan dit verhelpen door de spier onder het oog weer op de juiste plaats vast te zetten. Komt het door een probleem aan de zenuwen, bijvoorbeeld een tic nerveux, dan moet dit probleem eerst aangepakt worden, eventueel door behandeling met botox.

Ooglidtumoren

Op of rond de oogleden kan je ook tumoren krijgen. De tumor die het vaakst voorkomt, een basocellulair carcinoom (BCC) is kwaadaardig, maar zaait gelukkig niet uit en groeit traag. In de meeste gevallen zit hij op het onderste ooglid, omdat dat meer blootgesteld is aan het zonlicht. Meestal kan hij volledig weggesneden worden zonder dat het een lelijk litteken nalaat.