Back to top

Voorstelling dr. Sarah Bosma

22 maart 2019

Sarah Bosma startte op 2 september 2018 als derde collega in de dienst dermatologie op de campus Sint-Jan.
Ze volgde haar studie aan de universiteit van Gent en werd in 2013 erkend als dokter in de geneeskunde.
Ze behaalde vervolgens in 2018 haar masterdiploma in de specialiteit dermatologie-venereologie.
In de zomer van datzelfde jaar volgde ze een specifieke opleiding ‘dermoscopie’ en ontving daarvoor het diploma of excellence.
Op de dienst zal ze in de eerste plaats de opdracht algemene dermatologie vervullen.
Later en dan vooral bij uitbreiding van de dienst zal ze zich in het bijzonder toeleggen op de dermatologische aspecten van systeemziektes.