Back to top

Voorstelling dr. Sam Beeckman

17 januari 2022
Sam Beeckman Reumatologie AZ Sint-Jan

dienst Reumatologie, campus Sint-Jan
t: 050 45 29 00
e: sportgeneeskunde@azsintjan.be

Dr. Sam Beeckman studeerde geneeskunde aan de UGent en behaalde in 2015 zijn diploma met de grootste onderscheiding. Naast dit geneeskundediploma behaalde hij ook zijn Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen aan de UGent.
Tijdens zijn specialisatie in de Interne Geneeskunde - Reumatologie werkte hij in het UZ Gent, AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Sint-Lucas Gent en AZ Sint-Lucas Brugge.
Dr Beeckman vervoegde op 1 november 2021 de dienst Reumatologie van campus Sint-Jan en zal zich toeleggen op de brede waaier aan inflammatoire reumatologische aandoeningen, met een bijzondere interesse in vasculitis.