Back to top

Voorstelling dr. Martijn Swimberghe

5 februari 2021
Radiotherapeut AZ Sint-Jan dr. Swimberghe
Dr. Martijn Swimberghe

dienst Radiotherapie, campus Sint-Jan
t: 050 45 28 00
e: radiotherapie.brugge@azsintjan.be

Dr. Martijn Swimberghe behaalde in 2013 zijn diploma geneeskunde aan de UGent en voltooide er in 2018 de specialisatie radiotherapie-oncologie. Nadien volgde hij een fellowship in het UZ Gent waar hij zich gedurende een jaar verdiepte in de urologische oncologie en ruime ervaring kon opdoen in de toepassing van stereotactische radiotherapie bij patiënten met een oligometastatische ziekte. In deze periode was hij ook een viertal maanden werkzaam in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV ter vervanging van een collega.

Het voorbije jaar was dr. Swimberghe staflid op campus Sint-Elisabeth van het CHU UCL Namur, waar hij de radiotherapeutische behandeling verzekerde van tumoren in het centrale zenuwstelsel en in het hoofd- en halsgebied. Hij was er ook verantwoordelijk voor de neurologische stereotactische radiochirurgie.

Sinds 1 september 2020 versterkt dr. Swimberghe de dienst Radiotherapie van campus Sint-Jan. Hij zal zich voornamelijk toeleggen op de behandeling van patiënten met neurologische en gynaecologische tumoren, alsook zijn expertise verruimen binnen de urologische en hoofd- en halsoncologie. Daarnaast zal hij de verdere uitwerking en implementering van stereotactische bestralingen mee ondersteunen.