Back to top

Voorstelling dr. Kevin Van Laethem

26 april 2021
dr. Kevin Van Laethem - Anesthesioloog – Intensivist
dr. Kevin Van Laethem - Anesthesioloog – Intensivist

dr. Kevin Van Laethem
Anesthesioloog – Intensivist - diensten Spoedopname en Anesthesie, campus Sint-Jan
e: operatiekwartier.brugge@azsintjan.be
t: 050 45 21 93 

Dr. Kevin Van Laethem is afkomstig uit Ninove en studeerde geneeskunde aan de UGent. Hij behaalde er zijn diploma als arts in 2014 en startte zijn specialisatie in de anesthesie en reanimatie op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Zijn verdere opleiding bracht hem naar het AZ Delta in Roeselare en naar het UZ Gent. In 2020 verkreeg hij de bijzondere beroepstitel voor de intensieve zorg na een bijkomende opleiding in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Dr. Van Laethem startte op 1 november 2020 als tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement Anesthesie. Hij zal zijn tijd verdelen tussen de diensten Spoedopname en Anesthesie. Enerzijds zal hij zich toeleggen op de verschillende aspecten van de dienst Spoedopname, met een specifieke aandacht voor de kritiek zieke patiënt. Anderzijds zal hij instaan voor de perioperatieve zorg van patiënten in het operatiekwartier. In 2021-2022 zal hij zijn opleiding vervolledigen door de bijzondere beroepsbekwaamheid in de urgentiegeneeskunde te behalen.