Back to top

Voorstelling dr. Heleen Ameye

11 januari 2021
Voorstelling dr. Heleen Ameye
Voorstelling dr. Heleen Ameye

Dr. Heleen Ameye
Dienst Nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan
t: 050 45 23 10
e: nefrologie@azsintjan.be

Dr. Heleen Ameye startte op 1 september 2020 als tijdelijk aangesteld geneesheer bij de dienst Nefrologie en infectieziekten. Ze studeerde in 2014 af als arts aan de KU Leuven. Tijdens haar specialisatie werkte ze als assistent in het AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Delta in Roeselare en UZ Leuven.

Hetgeen haar enorm boeit in de nefrologie is de chronische hemodialysepopulatie met een brede waaier aan internistische problemen. Ze is van mening dat een goede klinische blik daarbij belangrijk blijft. In 2018 bekwaamde ze zich in Amsterdam verder in de peritoneaaldialyse.

Daarnaast heeft dr. Ameye ook een grote belangstelling voor niertransplantatie, waarbij ze zich voor haar masterpaper verdiepte in de antistofgemedieerde rejectie na transplantatie. Naast de algemene nefrologie heeft ze tevens een grote interesse in systeem- en infectieziekten. In 2019 werd ze erkend als specialist in de inwendige geneeskunde en in 2020 ontving ze haar erkenning voor bijzondere beroepsbekwaamheid in de nefrologie. In Eindhoven zal dr. Ameye zich in 2020-2021 nog verder bekwamen in de abdominale echografie.