Back to top

Voorstelling dr. Eva Van Caenegem

6 december 2019
dr. Eva Van Caenegem
dr. Eva Van Caenegem

dr. Eva Van Caenegem
Dienst Endocrinologie

Campus Sint-Jan
e: endocrinologie@azsintjan.be 
t: 050 45 23 30
f: 050 45 23 98

Campus Henri Serruys
e: endocrinologie.oostende@azsintjan.be 
t: 059 55 50 35 

In 2010 studeerde dr. Eva Van Caenegem af als arts aan de UGent. Ze deed nadien onderzoek naar de invloed van geslachtshormonen op bot en lichaamssamenstelling, gesteund door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Vlaanderen. Ze behaalde in 2014 haar doctoraat in de medische wetenschappen.

Tijdens haar klinische opleiding inwendige geneeskunde liep ze stage in het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het UZ Gent. Ze kreeg in februari 2019 haar erkenning als endocrinoloog. In januari 2019 specialiseerde ze zich verder in de bijnierpathologie via een internationale masterclass in Amsterdam en van maart tot mei 2019 voegde ze daar nog een fellowship aan het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen, Nederland, aan toe.

Sinds juni 2019 versterkt ze de dienst Endocrinologie. Naast diabeteszorg en algemene endocrinologie, zal ze zich toeleggen op bijnierpathologie en nieuwe technologieën in diabetes.