Back to top

Voorstelling dr. Elke Roosens

14 augustus 2019
voorstelling dr. Roosens

dr. Elke Roosens
dienst Psychiatrie-psychosomatiek, campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus Xaverius
t: 050 45 23 90 (campus Sint-Jan) of 050 47 05 50 (campus SFX)
e: psychiatrie@azsintjan.be of secretariaatpolikliniek.sfx@asintjan.be
 

Dr. Elke Roosens behaalde in 2013 haar diploma geneeskunde aan de UGent en voltooide er in 2018 de opleiding Volwassenpsychiatrie. Tijdens de algemene stages en als psychiater in opleiding maakte ze reeds kennis met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op zowel campus Sint-Jan als campus Sint-Franciscus Xaverius. De rest van haar opleiding genoot ze in het UZ Gent, AZ Groeninge te Kortrijk en het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem. Ze volgde de permanente vorming ‘Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie’

als aanvulling op haar algemene opleiding om ook psychotherapeutisch met patiënten aan het werk te gaan. Sinds januari 2019 versterkt dr. Roosens de dienst Psychiatrie-psychosomatiek op de campussen Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius. Ze zal er zich, naast de algemene psychiatrie, voornamelijk toeleggen op angst- en stemmingsproblematiek, alsook ouderenpsychiatrie. Tot slot is ze ook aan het werk binnen het Centrum voor Cognitieve Stoornissen.