Back to top

Voorstelling dr. Brecht De Coninck

13 januari 2020
Dr. De Coninck Brecht, Revalidatiearts

Dr. Brecht De Coninck behaalde het diploma van arts in 2013 aan de Universiteit van Gent en voegde daar in datzelfde jaar het diploma sportgeneeskunde aan toe.

Vervolgens specialiseerde hij zich in de fysische geneeskunde en revalidatie gedurende een vijfjarige opleiding op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het UZ Leuven en het UZ Gent.
Aansluitend volgde hij in het UZ Gent en op campus Sint-Jan een aanvullende opleiding met het oog op een bijkomende beroepstitel in de revalidatiegeneeskunde. Daarbij legde dr. De Coninck zich verder toe op de revalidatie van amputatiepatiënten.

Dr. De Coninck volgde tijdens zijn vorming tot arts-specialist opleidingen in de manuele geneeskunde, locomotorische echografie en sportgeneeskunde, waarbij hij een specifieke interesse ontwikkelde voor echografisch geleide musculoskeletale interventies.

Op de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie zal hij zich naast de poliklinische activiteiten toeleggen op de locomotorische revalidatie en revalidatie van amputatiepatiënten.

 

Dr. Brecht De Coninck, Revalidatiearts
Dienst Fysische geneeskunde en revalidatie, Campus Sint-Jan
e: secretariaat.revalidatie@azsintjan.be t: 050 45 29 10