Back to top

Voorstelling dr. Barbara Veys

Dr. Barbara Veys

Mond-, kaak- en aangezichtchirurg
dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie, campus Sint-Jan
050 45 22 60
maxfac@azsintjan.be

Dr. Barbara Veys vatte haar studies geneeskunde aan in Kortrijk op Campus Kulak Kortrijk van de KU Leuven en vervolledigde die studies in Leuven. Ze behaalde er haar diploma als arts in 2010 en als algemeen tandarts in 2013. Tijdens haar opleiding werkte ze in het UZ Leuven en daarna op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. In 2015 verkreeg ze de erkenning Stomatologie en in 2017 de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist in de Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie. Na haar opleiding volgde ze in het Verenigd Koninkrijk, een bijkomende opleiding in de traumatologie en de chirurgische behandeling van huidtumoren in het gelaat in het Northwick Park Hospital in Londen, gevolgd door een fellowship in de kaakgewrichtchirurgie en -artroscopie in Nottingham, bij prof. dr. Andrew Sidebottom. Sinds 1 januari 2019 versterkt dr. Veys de dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie op campus Sint-Jan. Ze zal zich er naast de dento-alveolaire chirurgie, orthognatische chirurgie en implantologie, met bijhorende preprothetische reconstructies, voornamelijk toeleggen op de kaakgewrichtspathologie.