Back to top

Voorstelling dr. Alexandre Almorad

29 juli 2019
dr. Alexandre Almorad

dr. Alexandre Almorad
dienst Cardiologie, campus Sint-Jan
t: 050 45 26 70
e: policardiologiesecretariaat@azsintjan.be

 

Afkomstig uit Frankrijk, groeide dr. Alexandre Almorad op in Parijs. Na zijn middelbare studies trok hij naar België om er aan de Université Libre de Bruxelles aan zijn medische studies te beginnen.
In september 2018 behaalde hij zijn masterdiploma Cardiologie en werd hem ook de Chapman-prijs toegekend. Hij startte vervolgens een fellowship in elektrofysiologie op campus Sint-Jan en maakt van de gelegenheid gebruik om een doctoraatsstudie over persisterende atriale fibrillatie uit te voeren.
Daarnaast volgt hij in 2019 een excellentieprogramma, het Internationaal Fellowship Program, in de Verenigde Staten.