Back to top

Voorstelling dr. Alexander Schauwvlieghe

5 juli 2022

dr. Alexander Schauwvlieghe, Hematoloog
dienst Hematologie, campus Sint-Jan
t: 050 45 23 20
e: hematologie@azsintjan.be

Dr. Alexander Schauwvlieghe behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn specialisatie interne geneeskunde startte. Tijdens zijn algemene opleidingsjaren inwendige geneeskunde werkte dr. Schauwvlieghe in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Maria Middelares in Gent en UZ Gent. Zijn specialisatie hematologie startte hij in het UZ Gent.

In 2016 maakte hij de overstap naar het Erasmus Medisch Centrum, een van de meest gerenommeerde Europese hematologiecentra, waar hij 4 jaar werkte. Hij voltooide daar zijn klinische opleiding hematologie en deed daarnaast een doctoraatsonderzoek naar opportunistische infecties bij hematologiepatiënten, met een bijzondere focus op invasieve schimmelinfecties.

Na zijn verblijf in Rotterdam volgde nog een fellowship op de dienst hematologie in UZ Leuven. Sinds september 2020 werkt dr. Schauwvlieghe als staflid Hematologie in UZ Gent. Op 1 maart 2022 vervoegde hij de dienst Hematologie op campus Sint-Jan als vijfde hematoloog. Dr. Schauwvlieghe zal zich voornamelijk toeleggen op de zorg voor patiënten met acute leukemie en allogene stamceltransplantatie, in samenwerking met dr. Dominik Selleslag en dr. Tom Lodewyck.