Back to top

Vooropname-eenheid voor een vlotter opnameproces

6 juli 2022
VOE
VOE

Moet je een geplande ingreep of procedure ondergaan? Dan kom je vooraf langs bij onze vooropname-eenheid (VOE). Het VOE-team leidt alle voorbereidingen in goede banen, beantwoordt eventuele vragen die je nog hebt en zorgt ervoor dat jouw opname zo eenvoudig en vlot mogelijk verloopt.

Totaalpakket aan voorbereidingen

Sinds een paar jaar hebben we zowel op campus Sint-Jan als op campus Henri Serruys een vooropname-eenheid (VOE). Ons VOE-team wil vooral alle mogelijke struikelblokken op administratief, verpleegkundig en medisch vlak tijdig opsporen en aanpakken. Zo kunnen we onvoorziene omstandigheden vermijden die mogelijk tot vertraging of uitstel van jouw operatie of procedure zouden leiden. Het zorgt er ook voor dat je opname op de dag van de ingreep zelf vlotter verloopt en dat je sneller door kan naar de operatie- of procedurezaal.

In ons VOE-team zitten drie administratieve medewerkers en negen verpleegkundigen en er is ook een ondersteunend team van anesthesisten. Samen bieden ze het totaalpakket aan van voorbereidingen voor operaties of onderzoeken waarvoor een opname nodig is. Voor jou als patiënt zijn daar geen extra kosten aan verbonden.

Administratieve voorbereiding

Onze administratieve medewerkers controleren jouw identiteit, gaan na of het zogenaamde ‘preoperatieve samenwerkingsdocument’ volledig is ingevuld en ondertekend en of de nodige aanvragen voor jouw opname correct zijn ingediend. Ze zullen je naar je kamerkeuze vragen en navragen bij welke mutualiteit je bent aangesloten en of je extra verzekerd bent. Of ze regelen de betaling van een voorschot als je niet in België woont. Ze geven je alle nodige informatiebrochures en documenten mee. De dag voor je opname mag je van hen een telefoontje verwachten. Ze laten je weten hoe laat we je verwachten en herhalen ook nog eens de regels om ‘nuchter’ te blijven, wat je tot wanneer nog mag eten en drinken dus.

Verpleegkundige voorbereiding

Je krijgt tijdens een bezoekje aan de VOE ook een van onze VOE-verpleegkundigen te zien. Zij doen heel wat! Ze bereiden je opname op de dag zelf voor, vragen een en ander na met betrekking tot de verdoving en bekijken ook of de geplande ingreep of het onderzoek dat je zal ondergaan nog om extra informatie of voorbereidingen vraagt. Je nog eens meten en wegen, je bloeddruk nemen, je ademhaling, lichaamstemperatuur en polsslag controleren … het hoort er allemaal bij.

Ze kijken na of je drager bent van de zogenaamde ‘ziekenhuisbacterie’ (en zeggen je ook wat je moet doen als dat zo is), geven de nodige informatie over valpreventie en stellen allerlei voorbereidende vragen. Je medicatiegegevens aanvullen in je patiëntendossier doen ze ook en van hen krijg je te horen welke medicatie je wanneer moet stoppen en welke regels je moet volgen om nuchter te blijven. Ze informeren je over het uur van ontslag en verwijzen je door naar onze sociale dienst als je achteraf sociale bijstand nodig hebt, bijvoorbeeld voor opvang, toezicht of revalidatie.  

Vraagt de ingreep of het onderzoek om bepaalde onderzoeken vooraf? Dan kan je kiezen of je die door je huisarts laat doen of ze liever meeneemt in je VOE-bezoek om ze door een VOE-verpleegkundige te laten uitvoeren. Tot slot zal de VOE-verpleegkundige ook nog eens controleren of het preoperatief samenwerkingsdocument door iedereen volledig én correct is ingevuld.

Medische voorbereiding

Binnen onze VOE-werking mag je erop rekenen dat de anesthesist jouw medisch dossier bekijkt en goedkeurt. Zo krijgen we het sneller in de gaten mocht je toch een verhoogd risico lopen voor de anesthesie. Mogelijk schrijft de anesthesist dan extra onderzoeken voor. Op maandag- en vrijdagvoormiddag houden de anesthesisten consultatie op de VOE. Als er bepaalde zaken zijn die jouw anesthesie kunnen bemoeilijken, zal de anesthesist je daar dan zien. Jijzelf, je huisarts of de chirurg kunnen op die vaste momenten een anesthesieconsultatie aan jouw VOE-bezoek koppelen. Buiten die vaste consultatiemomenten kunnen de VOE-verpleegkundigen uiteraard ook altijd een anesthesist oproepen of telefonisch om raad vragen.

Tijdig langskomen

We proberen zoveel mogelijk om je bezoek aan de VOE te laten aansluiten bij je consultatie op de dienst die je ingreep of onderzoek plande. Is dit niet mogelijk of vindt die consultatie niet in het ziekenhuis plaats? Dan kan je zelf een afspraak maken. Dat kan nu ook online, via de mynexuzhealth website. Je komt best een twee- à drietal weken voor je opnamedatum op de VOE langs. Dat geeft ons de ruimte om je dossier te vervolledigen en goed te keuren of indien nodig nog bijkomende onderzoeken en consultaties in te plannen. Ook als je drager bent van de ziekenhuisbacterie heb je voldoende tijd nodig om je lichaam voor de opname van die bacterie te kunnen ontdoen.

Weten waar je aan toe bent

Onze VOE wil er dus vooral voor zorgen dat je opname op de dag zelf vlot verloopt, dat alles tot in de puntjes geregeld is en dat de medische voorbereidingen geen enkele ruimte laten voor verrassingen. Heb je na je consultatie bij de arts die de ingreep of het onderzoek zal uitvoeren nog vragen of bedenkingen? Dan krijg je tijdens je VOE-bezoek uitgebreid de gelegenheid om die te stellen en te bespreken. Zo weet je perfect waar je aan toe bent.