Back to top

Voorkom dementie, kom (veilig) uit je kot!

21 september 2020

Op Wereld Alzheimer Dag roept het team van ons Centrum voor Cognitieve Stoornissen (CCS) ouderen op om terug buiten te komen, fysiek actief te zijn, sociale contacten te hebben en je ziekenhuisbezoek zeker niet uit te stellen. Op een veilige manier, natuurlijk, zodat we dementie samen kunnen tegengaan.  

Minder risico op dementie

Eind vorige maand kreeg een artikel uit het vakblad ‘Neurology’ nogal wat media-aandacht. Een groot internationaal onderzoek leert dat ouderen van nu minder risico lopen om een vorm van dementie te ontwikkelen. Een 70-jarige man of vrouw heeft vandaag gemiddeld 13% minder kans om dementie te ontwikkelen dan 10 jaar terug.

Mogelijke verklaringen

Dat zou blijkbaar komen door de gezondheidspreventie van vandaag, met onder andere betere zorg voor onze hart- en bloedvaten. Een andere mogelijke verklaring is ons hogere opleidingsniveau, waardoor we een sterkere reserve hebben tegen ‘hersenslijtage’. Belangrijke preventiemaatregelen zijn ook goede sociale contacten onderhouden en zoveel mogelijk fysieke activiteiten blijven doen.

Beperkingen door coronamaatregelen

Zeker tijdens de eerste golf van de coronapandemie zijn de mogelijkheden om met die twee laatste zaken bezig te zijn erg beperkt geweest door de quarantainemaatregelen. Dit heeft extra negatieve effecten gehad bij onze oudere bevolking, zeker (maar niet enkel) bij diegenen die in een woonzorgcentrum (WZC) wonen. Mensen met dementie hadden het uiterst moeilijk in deze periode. Ook nu krijgen onze ouderen nog steeds minder kans tot sociaal contact en fysieke activiteit. In de WZC’s zijn er ook nu nog beperkende maatregelen. Daarnaast zijn sommige mensen met dementie en hun mantelzorgers bang om terug uit hun kot te komen.

Kom (veilig) uit je kot

Als team van het Centrum voor Cognitieve Stoornissen (CCS) durven wij oproepen om terug buiten te komen, fysiek actief te zijn en sociale contacten te hebben. De soms snel veranderende maatregelen ter preventie van een COVID-19 infectie kunnen voor personen met dementie soms verwarrend zijn en vereisen daarom extra aandacht. Nu we steeds meer te weten komen over het virus dat een COVID19-infectie veroorzaakt, is het heel belangrijk om een goede balans te vinden tussen zelfstandigheid en veiligheid. Dit met respect voor de mening van de persoon met dementie zelf.

Stel je ziekenhuisbezoek niet uit

Nog steeds stellen mensen hun ziekenhuisconsultatie, ook deze bij het CCS, uit. Dit is absoluut niet nodig. Een ziekenhuisbezoek kan gebeuren in veilige omstandigheden met de nodige voorzorgsmaatregelen. We blijven als team klaarstaan voor onze patiënten met dementie of andere cognitieve problemen. Want de kans op dementie mag dan misschien wat minder zijn dan in het verleden, hoge leeftijd is nog steeds de belangrijkste risicofactor om een vorm van dementie te ontwikkelen en, onder meer door een betere gezondheidszorg en preventie, kleurt onze bevolking steeds meer vergrijst.

Meer info over dementie.