Back to top

Topzorg op een gloednieuwe dienst Kindergeneeskunde

17 oktober 2019
Team Kindergeneeskunde
Team Kindergeneeskunde

Er beweegt veel op onze dienst Kindergeneeskunde. Je vindt er steeds meer gespecialiseerde kinderartsen én binnenkort kom je zowel voor consultatie als voor een ziekenhuisverblijf op een spiksplinternieuwe afdeling terecht.

Specialisten

Tot ongeveer het jaar 2000 waren onze kinderartsen vooral sterk in de algemene kindergeneeskunde. Dat is nu nog zo, maar daarbovenop heeft bijna ieder van hen nu ook een eigen specialisatie. Intussen hebben we specialisten in de kindercardiologie, kinderlongziekten, kinderendocrinologie, kindermaag- en darmziekten, kindernierziekten en kinderneurologie in huis. Op campus Sint-Jan in Brugge en campus Henri Serruys in Oostende vind je trouwens dezelfde groep kinderartsen terug. 

Nauw samenwerken

De voorbije vier jaar gingen we van vier naar acht kinderartsen. Dankzij de komst van een kinderendocrinoloog zijn we nu erkend als centrum voor diabetes bij kinderen en adolescenten, als tweede ziekenhuis in West-Vlaanderen. Na de start van een kindernierspecialist konden we de plaskliniek oprichten, voor kinderen met (bed)plasproblemen. Daarnaast kwamen er ook een  kinderneuroloog en een tweede kinderlongarts bij. We werken onderling heel nauw samen, maar ook met heel wat andere diensten in ons ziekenhuis. De kinderanesthesisten, bijvoorbeeld, hebben ons ondersteund om onze hele dienst voor onze patiëntjes zo pijn- en angstvrij mogelijk te houden.

Zorg op kindermaat

Niet alleen de artsen zijn gespecialiseerd. We kunnen ook rekenen op paramedici die speciaal zijn opgeleid in de zorg voor onze jonge patiënten: diëtisten, kinesisten en steeds vaker vragen we de logopedisten om raad voor patiënten met voedings- of taalproblemen. Daarnaast kunnen we op onze drie kinderpsychologen rekenen, die zich elk verdiept hebben in een andere leeftijdsgroep. De sociale dienst springt dan weer bij voor thuisonderwijs, zorgondersteuning en administratieve bijstand en op de dienst Spoedopname kan een team van verpleegkundigen op kindermaat aangepaste zorg bieden.  

Snel reageren bij crisis

De verpleegkundigen van de diensten Kindergeneeskunde, Intensieve zorgen, Spoedopname en het Operatiekwartier krijgen een gespecialiseerde opleiding om snel en correct te reageren als een kind in een crisissituatie terechtkomt. We organiseren daarom driemaal per jaar een cursus ‘Onmiddellijke reanimatie bij kinderen’ (Immediate Pediatric Life Support/IPLS). Elk jaar geven we bovendien een cursus ‘Reanimatie bij kinderen voor gevorderden’ (European Pediatric Advanced Life Support/EPALS) waaraan ook artsen en zorgverleners van buiten Sint-Jan mogen deelnemen.

Het allergieteam

Verschillende kinderartsen spelen een belangrijke rol binnen ons allergieteam, opgericht in 2015. Zo’n allergieteam is trouwens best uniek in een niet-universitair ziekenhuis als het onze. Dankzij dit team kunnen we voedingsallergieën bij kinderen beter onderzoeken en houdt de dienst Kindergeneeskunde ook een gemeenschappelijke consultatie met de collega’s van de dienst Huidziekten.

Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis

In 2016 zijn we gestart met het project ‘Moederzorg’, een samenwerking tussen diverse ziekenhuizen in de regio. Omdat de verblijfsduur na je bevalling is ingekort, wilden we daarmee de samenwerking versterken tussen gynaecologen, kinderartsen, vroedvrouwen en huisartsen tijdens de zwangerschap en na de geboorte. In dat plaatje passen ook onze ‘Negen maanden rond’-informatieavonden, waarop je een van onze kinderartsen aan het woord zal horen. Het ‘Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis’ (BFHI)-label hebben onze beide campussen nu ook.

Nieuwbouw

In Oostende verhuisde de dienst Kindergeneeskunde eind 2017 al naar een nieuwbouw, Brugge volgt eind 2019. De extra ruimte brengt rust bij zowel de patiënten als het personeel en biedt plaats aan de recentste medische voorzieningen. Omdat we sterk willen inzetten op een kindvriendelijke en pijn- en angstarme omgeving, zijn de nieuwste methodes voor verdoving en pijnstilling voorhanden. We verdoven met lachgas, gebruiken een virtualrealitybril en hypnosetechnieken en in de onderzoekslokalen is er per leeftijd aangepaste plafondanimatie. Zo willen we onze patiënten zoveel mogelijk comfort geven, zeker tijdens pijnlijke of onaangename procedures.

Procedures onder narcose

Heeft je kind in de longen, darmen, slokdarm of maag een onderzoek of ingreep nodig met een flexibele endoscoop? Dan is er aangepaste infrastructuur voor endoscopische onderzoeken, die trouwens ook volledig vernieuwd is. Op donderdagvoormiddag hebben de kinderartsen daar een op kindermaat aanpasbaar lokaal ter beschikking en staat er een kinderanesthesist paraat. Zo kan de procedure onder narcose gebeuren, wat veel aangenamer is voor kinderen.

Voor alle leeftijden

Onze nieuwe afdeling is zo ontworpen dat elke patiënt tussen 0 en 18 jaar er de eigen leefwereld kan herkennen. Dat is omdat campus Sint-Jan zijn pediatrische zorg voor chronisch zieke kinderen doortrekt tot 18-jarige leeftijd, hoewel die officieel maar tot de dag voor de 15de verjaardag loopt. De overdracht aan artsen uit de volwassengeneeskunde gebeurt trouwens niet van dag op dag. Omdat de overgang naar de volwassen zorg voor een chronisch zieke patiënt niet altijd evident is, worden deze jongeren en hun ouders hier vanaf 15 à 16 jaar op voorbereid. Zo kan dit geleidelijk verlopen.

Ontmoetingsnamiddagen

Wat we dankzij de nieuwe ruimtes nu ook kunnen en vaker zullen doen voor onze chronische patiëntjes, is ontmoetingsnamiddagen organiseren. We brengen dan patiënten met dezelfde aandoening, hun ouders, artsen, verpleegkundigen en psychologen samen, zodat ze ervaringen en informatie kunnen uitwisselen. Voor coeliakie bleek dit initiatief alvast een groot succes.

Over de generaties heen

De nieuwbouw leent zich trouwens tot activiteiten over de generaties heen. De dienst Kindergeneeskunde deelt het gebouw met de dienst Geriatrie en op de patio kunnen geriatrische en pediatrische patiënten en hun familie elkaar ontmoeten. Er zijn rust-, spel- en revalidatievoorzieningen voor jong en oud. Voor gehospitaliseerde patiënten werken de ergotherapeuten van de dienst Geriatrie en de pediatrische klasverantwoordelijke viermaal per jaar gezamenlijke activiteiten uit. Studies wijzen uit dat dit zowel op kinderen als ouderen een positief effect heeft.

Correct informeren

Onze patiënten en hun ouders correct informeren, tijdens de raadpleging, maar ook daarnaast, blijft een van onze belangrijkste taken. Daarom vind je op onze polikliniek pamfletten en folders over heel uiteenlopende onderwerpen en tonen we op de digitale schermen in de wachtzaal informatie over zaken als voeding, schermtijd, koorts en pijnbestrijding, vaccinatie … Jaarlijks organiseren we ‘Diabetes@school’. Daarmee informeren we leerkrachten en zorgverstrekkers op school over hoe ze moeten omgaan met kinderen met diabetes. Tot slot richten we voor familieleden van diabetespatiënten ieder jaar een screeningsdag in om te zien of zij mogelijk ook diabetes hebben. Dit is een project in samenwerking met het Belgisch diabetesregister.

Aangepaste verpleegafdeling

De verpleegafdeling voorziet nu moderne ouder-kindkamers, aangepast aan verschillende leeftijden en zorgbehoeften. De wachtpost bevindt zich tussen de verpleegafdeling en het daghospitaal. Centraal op de afdeling vinden gehospitaliseerde kinderen een ontspanningsruimte, met aansluitend een klaslokaal. Ze kunnen er onder meer les volgen in de thuisklas, via bednet. Een leerkracht lager onderwijs en een pedagoog staan er in voor de begeleiding. Zij hanteren een individuele benadering om leerachterstand te vermijden bij gehospitaliseerde patiënten die niet té ziek zijn. Dat gebeurt in overleg met de thuisschool. Als je kind een operatie ondergaat, zullen zij jullie ook vergezellen tot in het operatiekwartier en jullie bijstaan bij het ontwaken. De snoezelruimte maakt de nieuwe verpleegafdeling af. Je kind kan er tot rust komen, weg van de drukte en de stress van het ziekenhuis.