Back to top

Suïcidepreventiebeleid: zorg dragen voor patiënten en medewerkers

20 april 2023
Suïcidepreventiebeleid AZ Sint-Jan

Suïcide is een maatschappelijk thema dat hoge prioriteit verdient en krijgt, maar zich nog te vaak in de taboesferen bevindt. Onze dienst Psychiatrie-Psychosomatiek heeft daarom een eigen beleid uitgestippeld met de nodige handvaten om suïcidale gedachten preventief te detecteren en aan te pakken.

Werkgroep

In Vlaanderen overlijden gemiddeld drie personen per dag door suïcide. Dat is 1,5 keer hoger dan het Europees gemiddelde. Om deze hoge cijfers terug te dringen, werken we sinds 2015 met dienst Psychiatrie-Psychosomatiek grondiger en doordachter rond deze thematiek. Zo hebben we een werkgroep opgericht die door de jaren heen het suïcidepreventiebeleid langzaam vormgegeven heeft. Die werkgroep zit driemaandelijks rond de tafel, en bestaat uit verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten en artsen van het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas in Brugge.

Vangnet

De werkgroep is voornamelijk een netwerkverhaal, een vangnet waar de verschillende deelnemers met specifieke cases en vragen kunnen terugvallen op een brede waaier aan expertises. We willen de communicatie rond dit thema opentrekken en concrete handvaten bieden aan zowel zorgpersoneel als patiënten om met deze problematiek om te gaan. We bouwen ook actief aan een eenvormig beleid dat alle verschillende partijen dagdagelijks kunnen toepassen.

Teamverhaal

Onze dienst Psychiatrie-Psychosomatiek is een logische eerste stap in dit verhaal, maar we willen deze procedures eigenlijk op alle afdelingen doortrekken. Het thema bespreekbaar maken en patiënten actief bevragen is het moeilijkste maar ook het belangrijkste en iets wat we al onze collega’s willen bijbrengen. We hopen om met dit suïcidepreventiebeleid een universele taal te kunnen spreken over alle afdelingen heen en dit een echt teamverhaal te maken.