Back to top

Samenspel van afzonderlijke talenten zorgt voor kwalitatieve hartheelkunde op campus Sint-Jan

De werking van de dienst hartheelkunde op campus Sint-Jan is zoals het complexe radarwerk van een machine”, zegt dr. Marc Schepens, diensthoofd hartheelkunde. “Om alles gesmeerd te laten lopen, heb je elk specifiek onderdeeltje nodig. Elk van onze medewerkers vervult dus een onmisbare rol in het dag na dag hoog houden van de kwaliteit van onze hartheelkundige zorg.

Vaardige handen

De hartchirurgen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV verdienden hun sporen in het buitenland, onder meer in Nederland, dat op tal van medische domeinen zo'n decennium voorop loopt ten opzichte van België. In 2009 brachten dr. Marc Schepens en dr. Willem Ranschaert hun expertise over naar campus Sint-Jan. Samen met dr. Paul Verrelst, die zijn opleiding onder meer in Duitsland genoot, voeren zij op de dienst Hartheelkunde zo'n 550 à 600 ingrepen per jaar uit. Ideaal als je weet dat een chirurg zo'n 150 à 200 ingrepen per jaar moet uitvoeren om de kneepjes van het vak goed in de vingers te houden. Dat dit lukt, blijkt trouwens ook uit de resultaten van het jaarrapport cardiochirurgie. Dit rapport brengt al zeven jaar op rij verslag uit over de hartheelkundige zorg binnen het ziekenhuis: de verwezenlijkingen, ambities, cijfers en operatieve resultaten, inclusief belangrijke complicaties. Het toont dat kransslagaderafwijkingen de voornaamste reden voor hartchirurgie vormen. Zowat de helft van alle ingrepen dienen om een kransslagaderafwijking te corrigeren. Veel van dergelijke afwijkingen kunnen door de cardiologen behandeld worden, maar als het om uitgebreide en verspreide letsels gaat, is een coronaire bypassingreep door een hartchirurg vaak de beste oplossing.

Hartteam neemt elke patiënt ter harte

In de chirurgie in het algemeen is een tendens voelbaar voor steeds kleinere sneetjes. Ook in de hartchirurgie is dat het geval, maar de klassieke techniek wordt toch nog het meest toegepast omdat bewezen is dat hij uitstekende resultaten oplevert. Campus Sint-Jan loopt wel voorop in de toepassing van de nieuwe MitraClip-techniek en verder is de 'sutureless' aortaklepimplantatie een veelbelovende innovatie. Deze laatste werkt op basis van een systeem dat zich zelf vastzet via uitzetting van een stent en bijgevolg geen hechtingen vereist. Het grote voordeel ervan is de snelheid van implantatie. Dit kan in het voordeel werken van oudere mensen met meer risicofactoren. In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV komen circa 50 patiënten per jaar hiervoor in aanmerking. Hoe dan ook blijft het patiënt per patiënt afwegen wat de beste oplossing is. Het volledige hartteam bestaande uit cardiologen en hartchirurgen, eventueel aangevuld met andere disciplines, buigt zich over moeilijke gevallen om zo tot een evenwichtig multidisciplinair besluit te komen.

Vlot teamwerk

Als een operatie lang duurt, kan dit de resultaten negatief beïnvloeden. Daarom hechten de hartchirurgen ontzettend veel belang aan een optimale samenwerking en vlot teamwerk. De drie stafchirurgen verzamelen binnen het ziekenhuis een volledig team rond zich waarin iedereen perfect op elkaar ingespeeld is. Kunnen werken met medewerkers die aan een half woord genoeg hebben, zorgt voor een vloeiend verloop van de operatie - wat de resultaten alleen maar ten goede komt. Dr. Schepens zoekt ook voortdurend naar manieren om de werking van de dienst te vervolmaken. De dienst Hartheelkunde was binnen het ziekenhuis bijvoorbeeld een voorloper in het uitstippelen van een zorgtraject. Dat zorgt ervoor dat elke patiënt een vast parcours aflegt en geen enkele stap daarin per vergissing overgeslagen kan worden. Het secretariaat van de dienst Hartheelkunde staat in voor de centrale organisatie van alles wat met de hartheelkunde verband houdt.

Grote betrokkenheid

Ook de geïntegreerde verpleging komt de patiënt ten goede. In plaats van een verpleegkundigenteam in te zetten voor de volledige zaal, verzorgt één verpleegkundige een beperkt aantal patiënten of kamers. Zo krijg je een grotere betrokkenheid en een persoonlijkere band met de patiënt en dus een nauwgezettere zorg en opvolging. Het revalidatiepakket na een hartoperatie voorziet daarnaast begeleiding door de sociaal assistent, psycholoog, kinesitherapeut en diëtist en hier geldt weerom dat elk van hen het verschil kan uitmaken in een goed herstelverloop.