Back to top

Radiofrequente ablatie van Barrett-slokdarm komt nu in aanmerking voor terugbetaling

Eind 2014 brachten we al het goede nieuws dat er een behandeling bestaat die ervoor kan zorgen dat Barrett-slijmvlies, een misvorming van het slijmvlies in de slokdarm die nogal vaak het voorstadium van slokdarmkanker vormt, zich niet verder kan ontwikkelen.

Deze behandeling is de radiofrequente ablatie (RFA). Al in 2011 besloot de dienst maag-, darm- en leverziekten op campus Sint-Jan hier vol enthousiasme in te investeren, maar jammer genoeg kwam de techniek niet in aanmerking voor terugbetaling. 

Behandeling radiofrequente ablatie

Dat is nu wel het geval! Sinds april 2016 voorziet het Ministerie van Volksgezondheid in de terugbetaling van deze techniek voor behandelingscentra die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dankzij de opgebouwde ervaring in de toepassing ervan kon ons ziekenhuis rekenen op een onmiddellijke erkenning als een van die centra die de behandeling mogen uitvoeren. Dat zorgt ervoor dat we een van de weinige centra zijn die totaalzorg voor slokdarmaandoeningen kunnen aanbieden.