Back to top

Philips CPAP- en beademingstoestellen

7 juli 2021

Na de eerste melding van Philips op maandag 14 juni 2021 over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld.

Aangepaste waarschuwingsmelding

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies van Philips en de berichten in de media voor veel onzekerheid hebben gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. Tot het actieplan klaar is, kunnen ze geen apparaten omwisselen. We informeren u later hoe dit proces zal verlopen.
U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, het registreren van uw apparaat op de website van Philips gebeurt door het ziekenhuis.

Meer informatie?

Helaas is er nog geen antwoord op al uw vragen. Hou daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips.