Back to top

Philips CPAP- en beademingstoestellen

16 augustus 2021

Na eerdere meldingen van de firma Philips in juni en juli 2021 over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten heeft het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) van Philips een veiligheidskennisgeving ontvangen en bijkomende informatie bekendgemaakt.

Wat betekent dit voor mijn toestel?

De samenvatting van de mededeling van het FAGG en wat dit betekent voor de therapie van betrokken patiënten leest u in de brief van het ziekenhuis die u hier kan raadplegen. Alle betrokken patiënten krijgen deze brief ook per post toegestuurd. 

Meer informatie?

Indien u toch nog dringende vragen hebt hieromtrent kan u steeds telefonisch contact opnemen met poli longziekten via t: 050 45 26 60 (campus Sint-Jan) of t: 059 55 51 92 (campus Henri Serruys).

Van zodra nieuwe gegevens tot onze beschikking komen, zullen deze op onze website worden gecommuniceerd (via nieuwsitems op de homepagina).