Back to top

Op 27 juli is het Werelddag hoofd- en halskanker. Met een infostand in de inkomhal van campus Sint-Jan, een ontmoetingsnamiddag voor patiënten en door iedereen aan te sporen het bordeaux- en ivoorkleurige steunlintje op te spelden, willen we deze problematiek die dag extra onder de aandacht brengen.

Alertheid aanscherpen

Voor de vijfde maal richt het Brugs Oncologisch Hoofd-Hals Centrum een ontmoetingsdag in voor zijn patiënten. Net als vorig jaar sluit deze aan bij de Werelddag Hoofd- en Halskanker op 27 juli, die wereldwijd aandacht vraagt voor deze specifieke problematiek. Het gaat namelijk om de vierde meest frequente tumor en vijfde doodsoorzaak bij mannen en de negende meest frequente tumor bij vrouwen. Het is dus zeker zinvol om de alertheid voor alarmsignalen aan te scherpen, artsen en patiënten aan te sporen tijdig screenings uit te voeren en vooral ook aan preventie te werken. Met dat doel gaat aan het ontmoetingsmoment een infosessie vooraf: in de voormiddag trekt een infostand in de centrale inkomhal van campus Sint-Jan de aandacht.

Bordeaux- en ivoorkleurig lint

Ook dit jaar zullen de vrijwilligers van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) die de infostand bemannen de bordeaux- en ivoorkleurige linten uitdelen die de betrokkenheid bij de hoofd- en halskankerproblematiek symboliseren. Daarnaast bekleden de verschillende betrokken diensten de infostand met informatieve posters. Begrip en waakzaamheid creëren voor deze aandoening is belangrijk, want ze treft patiënten vaak in het diepst van hun levensbeleving. De gecombineerde behandeling laat meestal sporen na: slik- en spraakproblemen of wijzigingen in het esthetisch voorkomen van de patiënt zijn geen uitzondering en hebben op hun beurt een enorme impact op het sociaal leven van de patiënt. Ook de folder, die het Brugs Oncologisch Hoofd-Hals Centrum toelicht, het team voorstelt en de behandelingsopties schetst, is aan de infostand beschikbaar.

Vijfde ontmoetingsdag

's Namiddags nodigt het centrum huidige en voormalige patiënten en de familie of vrienden die hen omringen uit op een ontmoetingsmoment in het auditorium van het OCMW-gebouw, Ruddershove 4, 8000 Brugge, recht tegenover campus Sint-Jan. Sinds 2012 bieden deze bijeenkomsten de gelegenheid om bij een kopje koffie en een gebakje in een ongedwongen context de banden aan te halen en ervaringen en gedachten uit te wisselen met zowel het paramedische team als medepatiënten en hun familie. Hoewel er ook tijdens de speciale raadplegingen informele contactmomenten voorzien zijn, komen er op zulke dagen, wanneer de zwaarste emoties achter de rug zijn, vaak nog belangrijke elementen of ervaringen boven water waaruit zorgverleners of medepatiënten in de praktijk kunnen putten. Vertegenwoordigers van medische firma's geven er bovendien bijkomende uitleg of staaltjes van producten zoals voedingssupplementen of bijvoeding, gel om de mond te bevochtigen na radiotherapie, aangepaste tandpasta's, stemknoppen, pleisters en filters om spraak te genereren … kortom heel wat zaken die de levenskwaliteit van patiënten kunnen bevorderen.

Breder dan medische zorg

Het concept van de ontmoetingsdagen ging het initiatief van de Werelddag Hoofd- en Halskanker al vooraf. Het groeide vanuit de oprichting van het Brugs Oncologisch Hoofd-Hals Centrum elf jaar geleden. Dit verenigt een medisch en paramedisch team vanuit verschillende betrokken disciplines om iedere hoofd- en halskankerpatiënt individueel de behandeling te geven die hij nodig heeft en wil zich daarin niet tot de louter medische aspecten beperken. Tijdens de therapie zet het team zich in om de patiënt zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden, maar effenen de teamleden ook al het pad om patiënten de kracht geven nadien op eigen ritme hun leven weer op te nemen en hun herintegratie in de maatschappij te versoepelen. Een heleboel paramedici kunnen ertoe bijdragen dit proces aanzienlijk te verlichten. Omdat ook de naaste omgeving een belangrijke rol speelt in hoe vlot dit verloopt, wil het centrum familie of vrienden die een nauwe band met de patiënt hebben hier zo veel mogelijk in betrekken. Werkgroepen voor patiënten van wie het totale strottenhoofd verwijderd werd bestonden al, maar dankzij de medische vooruitgang steeg het aantal minder ingrijpende behandelingsopties. Vandaar het idee om de ruimere groep hoofd- en halskankerpatiënten en hun families met elkaar in contact te brengen. Dat kan dus voortaan op Werelddag Hoofd- en Halskanker. Met de steun van de 'Vlaamse Werkgroep Hoofd-Halstumoren' (VWHHT), die artsen en paramedici verenigt in de zorg voor hoofd- en halskankerpatiënten, hopen we dit initiatief over heel Vlaanderen door te trekken.

Praktisch

Iedereen is op woensdagvoormiddag 27 juli welkom op de infostand in de inkomhal van campus Sint-Jan in Brugge. Wil je in de namiddag ook de ontmoeting bijwonen? Dat kan, maar geef voor 1 juli wel eerst even een seintje via mail caroline.vandenbruaene@azsintjan.be of telefonisch (t: 050 45 24 88).