Back to top

Palliatieve Zorg: steun bieden als het einde dichterbij komt

11 oktober 2019
Palliatieve zorg AZ Sint-Jan
Palliatieve zorg AZ Sint-Jan

14 oktober staat bekend als de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. In ons ziekenhuis zetten heel wat mensen zich dagelijks in om patiënten voor wie het einde nadert niet alleen een goede palliatieve behandeling te bieden, maar ook een holistische ondersteuning. Daarvoor willen we hen vandaag graag bedanken.

Verder leven

Eigenlijk zouden we aan palliatieve zorg elke dag aandacht mogen besteden, want zoveel mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hebben er dagelijks baat bij. Het gaat om mensen die verder willen leven ondanks het vooruitzicht aan hun ziekte te zullen sterven; mensen die vaak nog succesvol ondersteunende palliatieve medische behandelingen krijgen; mensen bij wie de behandelingen moeten worden stopgezet omdat ze niet meer wenselijk of zinvol zijn; mensen bij wie de dood stilaan heel dichtbij komt …

Behandeling en ondersteuning

Iedereen heeft recht op een holistische palliatieve behandeling en ondersteuning, waarbinnen levenskwaliteit en goed ‘samen leven’ als dringende prioriteiten gelden. Dit geldt zeker ook voor de naasten van de patiënt, die het vaak even moeilijk hebben.

Brede zorgverlening

Bij onze palliatieve zorgbenadering zijn heel wat zorgverleners betrokken: thuis, in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum. Het gaat om goede behandeling van pijn en lastige symptomen, helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen, luisteren en emotioneel ondersteunen, meegaan in existentiële en spirituele worstelingen. Meer dan eens er gewoon ‘zijn’ voor de patiënt en voor zijn naasten.

Tijdig advies vragen 

Vaak wordt de situatie erg moeilijk, met uiteenlopende en complexe noden. Dan vraagt de medische en zorgcontext een interdisciplinair en gespecialiseerd palliatief advies, kan de zorg niet meer thuis of is het ziekenhuis niet meer de beste plaats. Dan is het goed om tijdig het palliatief team om advies te vragen.

Goed onderbouwd

In ons ziekenhuis en in de regio Brugge-Oostende en Noord-West-Vlaanderen gaat al vele jaren heel veel aandacht uit naar onze palliatieve zorg, een zorgverlening waarop we fier mogen zijn. Ze wordt door heel wat zorgverleners gedragen. Zo is ze onderbouwd met sterke expertiseteams in de verschillende situaties en met een Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, vzw Heidehuis. Alle teams zijn zeer toegankelijk, vlot bereikbaar en steeds beschikbaar voor advies en ondersteuning: