Back to top

Palliatieve Zorg: steun bieden als het einde dichterbij komt

Verder leven

Eigenlijk zouden we palliatieve zorg alle dagen in de kijker mogen zetten, want zoveel mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hebben er dagelijks baat bij. Het gaat om mensen die verder willen leven ondanks het vooruitzicht aan hun ziekte te zullen sterven; mensen die vaak nog succesvol ondersteunende palliatieve medische behandelingen krijgen; mensen bij wie de behandelingen moeten worden stopgezet omdat ze niet meer wenselijk of zinvol zijn; mensen bij wie de dood stilaan heel dichtbij komt; …

Behandeling en ondersteuning

Iedereen heeft recht op een holistische palliatieve behandeling en ondersteuning, waarbinnen levenskwaliteit en goed ‘samen leven’ als dringende prioriteiten gelden. Niet in het minst gaat dit ook op voor de naasten van de patiënt, die het vaak even moeilijk hebben.

Brede zorgverlening

Bij onze palliatieve zorgbenadering zijn heel wat zorgverleners betrokken: thuis, in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum. Het gaat om goede behandeling van pijn en lastige symptomen, helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen, luisteren en emotioneel ondersteunen, meegaan in existentiële en spirituele worstelingen. Meer dan eens er gewoon ‘zijn’ voor de patiënt en voor zijn naasten.

Tijdig advies vragen

Vaak wordt de situatie erg moeilijk, met uiteenlopende en complexe noden. Dan vraagt de medische en zorgcontext een interdisciplinair en gespecialiseerd palliatief advies, kan de zorg niet meer thuis of is het ziekenhuis niet meer de beste plaats. Dan is het goed om tijdig het palliatief team om advies te vragen.

Goed onderbouwd

In ons ziekenhuis en in de regio Brugge-Oostende en Noord-West-Vlaanderen is de palliatieve zorg al vele jaren een zwaartepunt waarop we fier mogen zijn. De palliatieve zorg wordt door heel wat zorgverleners gedragen. Ze is onderbouwd met sterke expertiseteams in de verschillende situaties en met een Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, vzw Heidehuis. Alle teams zijn zeer toegankelijk, vlot bereikbaar en steeds beschikbaar voor advies en ondersteuning:

- Het Palliatief Supportteam (PST) in het ziekenhuis op zowel campus Sint-Jan als campus SFX: 050 45 21 90 of palliatievezorgen@azsintjan.be

- De Palliatieve Zorgeenheid de Vlinder (PZE): 050 47 01 30 of palliatievezorg.devlinder@azsintjan.be

een samenwerking met het AZ Sint-Lucas Brugge (https://www.stlucas.be/patienten/zorgaanbod/specialismen-en-multidisciplinaire-teams/palliatief-support-team.aspx) en het palliatieve zorgnetwerk Heidehuis vzw (http://www.pzwvl.be/netwerken/noord_west_vlaanderen/palliatieve_zorg.asp?id=13)

- De Palliatieve Zorg Thuis (PZT): 050 40 61 52 of 050 40 61 50

- Het Palliatief Dagcentrum Heidehuis: 050 40 61 55  

- De Palliatieve Zorgteams in de woonzorgcentra (http://www.pzwvl.be/netwerken/noord_west_vlaanderen/adressen.asp?cat=Woon-%20en%20zorgcentra )

- Heidehuis vzw, Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen: 050 40 61 50 of info@heidehuis.be